travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

WE ARE ALL TRAVELERS

sasalanyaI dag lanserer SAS det nye markedskonseptet ”We Are Travelers” – et konsept som framhever det å reise som en livsstil, og den glede og forventning man kjenner innen man flyr.

– Reising er for mange skandinaver en livsstil, vi vil reise og gjør det ofte, og er en viktig del av vår identitet. I SAS kjenner vi denne livsstilen godt ettersom vi er en del av den, sier Marianne Orderud, markedssjef i SAS.

”We Are Travelers” er et konsept som framhever SAS som det selvsagte valget for dem som reiser ofte. Konseptet bygger på en dyp innsikt i de positive følelsene som forbindes med å fly, og hvordan SAS kan forsterke denne reisegleden, samt det faktum at de som reiser mye stillere høyere krav til en smidig og effektiv reise.

–  Også den som reiser mye forbinder flyreisen med så mye mer enn bare transport. Det handler om et avbrekk fra hverdagen og forventninger om å være på vei til et sted, uansett om man reiser i jobb eller privat, sier Orderud.

SAS’ innsikt i livsstil og de følelser som er forbundet med reising er resultatet av et langsiktig og dyptgående arbeid med å lytte til dem som reiser ofte gjennom kundeundersøkelser og i fokusgrupper.  SAS skal gjøre livet enklere for dem som reiser ofte, og det gjør vi best ved nettopp å lytte til denne gruppen.

Løfter fram reiseprofiler – både kunder og medarbeidere

Med portretter av kunder og medarbeidere vil SAS vise at det finnes mange ulike  typer reisende, men med én fellesnevner: de liker å reise, og de reiser ofte. Det nye konseptet introduseres gjennom en kampanje i SAS’ egne kanaler, på TV, i aviser, på nettet og i utendørsreklame i Norge, Sverige og Danmark. Kampanjen starter med en emosjonell film som løfter fram flyet og alle som elsker å reise. Gjennom høsten slipper SAS flere filmer som portretterer SAS-ansatte og –kunder, profiler som alle liker å reise, som reiser mye og er interessante mennesker.

LEAVE A RESPONSE