travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

VIRKNINGER AV KORONAVIRUSET

Koronaviruset vil ha innvirkning på det internasjonale turistmarkedet, også i Norge. Men fortsatt er det usikkert hvordan det vil slå ut, men det er grunn til å tro at innkommende asiatisk turisme vil bli rammet. Under følger en vurdering gjort av Tysklands turistkontor for Tyskland.

Oppdatering fra 19.02.2020

Utviklingen i turistmarkedene som følge av koronavirusutbruddet og tilhørende reiserestriksjoner, vil de neste månedene også ha innvirkning på innkommende turisme i Tyskland. Hvor effektive administrative tiltak fra kinesiske myndigheter er, hvor lenge og langt viruset sprer seg samt hvilken innvirkning krisen får for kinesisk økonomi, er ifølge Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) faktorer som vil bestemme omfang og varighet av tilbakegangen i innkommende turisme fra Kina. 

– Vi jobber på spreng med å analysere konsekvensene koronaviruset vil kunne få for tysk innkommende turisme. I samråd med flere europeiske konkurrenter kommer vi til å forskyve våre planlagte kampanjer til neste halvår. Vi planlegger ikke å trekke oss ut av det kinesiske markedet, tvert imot. Vel vitende om hvor høy velvilje Tyskland har som ferieland blant reiseglade kinesere, jobber vi med målgruppespesifikke kommunikasjonstiltak gjennom et «China-Recovery-Program» sier Petra Hedorfer, styreleder i DZT. 

De følgende aktualiserte markedsvurderingene fra DZT baserer seg på analyser av ulike datakilder, sammenligninger med SARS-epidemiens forløp i 2002/2003, prognoser fra internasjonale turismeorganisasjoner samt vurderinger fra partnere fra turistnæringen i inn- og utland. 

Tre 2020-scenarioer basert på analyser fra Tourism Economics

På oppdrag fra European Travel Commission har Tourism Economics analysert følgene av koronaviruset og forventer at de vil være større, men mer kortvarige sammenlignet med SARS-epidemien i 2003. Grunnet økt reiseaktivitet fra kineserne går ulike scenarioer ut fra at globalt syv til 25 millioner kinesere kan kunne komme til å reise mindre som direkte konsekvens av korona. I tråd med disse prognosene har DZT utledet følgene mulige konsekvenser for tysk innkommende turisme:

Scenario 1, som ser en rask tidsmessig bekjempelse av koronaviruset innen utgangen av februar, er ikke lenger aktuell.

Scenario 2 går ut fra at koronakrisen og dens innvirkning på kinesernes reisevirksomhet vil utvikle seg på lignende vis som SARS-viruset i 2003. Det kan i 2020 føre til en tilbakegang i antall overnattinger fra Kina med 17 prosent.

Scenario 3 antar et betydelig mer alvorlig forløp av koronavirusepidemien sammenlignet med SARS, med en tilbakegang i antall overnattinger fra Kina med 25 prosent.

Etter nåværende stand kan krisen totalt sett føre til en tilbakegang på opptil ett prosentpoeng for Tysklands innkommende turisme i 2020.

Kinas betydning som fokusmarked for reiselandet Tyskland

Kina er uten tvil det viktigste asiatiske markedet for ferielandet Tyskland. I løpet av de siste ti årene har overnattingsvolumet tredoblet seg fra 0,82 millioner (2009) til 3,02 millioner (2018). Med en markedsandel på 3,4 prosent ligger Kina på tolvte plass over viktigste markeder for tysk innkommende turisme. 

LEAVE A RESPONSE