travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

VI BLIR «BLEISURE»-REISENDE

Teknologistøttede reiseopplevelser, «intelligente» billetter og økt fokus på helse og velvære er noen områder som forventes å få stor innflytelse på våre reiser i det kommende tiåret. Dessuten vil antallet ”bleisure”-reisende øke. Dette viser en ny internasjonal rapport fra konsulentselskapet The Futures Company på vegne av Amadeus.

 

Rapporten From Chaos to Collaboration gir et bilde av hvordan vi vil reise i år 2020. Rapporten kombinerer synspunkter fra både eksperter og reisende fra hele verden, og tegner et bilde av en fremtid hvor teknologisk innovasjon kan forbedre reiseopplevelsen betydelig på to måter – redusere stress i forbindelse med reising og gi en mer innholdsrik reise.

Gjennombruddet av ny teknologi, særlig brukt innenfor sektorer som for eksempel varehandelen og underholdningsbransjen, har de siste årene ført til økt interaksjon og partnerskap mellom bedrifter og kundene deres. Enda viktigere er interaksjonen kundene imellom, for eksempel gjennom sosiale nettverk og forskjellige mobile tjenester. Såkalte «Intelligente anbefalinger» via disse løsningene, gjør det lettere for folk å tagge og,kommentere alle deler av reiseopplevelsen, og enkelt dele dem med omverdenen.Reisende vil stadig mer la seg påvirke av andre reisende lik dem selv, og av eksperter. Personlige reiseguider og mobile guider gir ytterligere verktøy som forsterker reiseopplevelsen

Vårt økende fokus på helse og velvære, både fysisk og psykisk, vil føre til enda større krav på at reisen skal være behagelig og stressfri. «Intelligente» billetter og bagasjetagger kan være med på å fjerne stressfaktorer rundt innsjekking, transitt og bagasjeuthenting, og er et skritt i denne retningen. Mobile helseapplikasjoner (mHealth) får mer og mer innpass, og med denne mobile teknologien kan reisende benytte seg av dette uansett hvor de måtte befinne seg i verden.

Samtidig innebærer utviklingen flere muligheter for reiselivsaktører. Ved ikke bare å fokusere på selve transaksjonen – det vil si kjøpet av reisen – men hele reiseopplevelsen kan reiseleverandørene bygge mer langsiktige og verdiskapende relasjoner til de reisende.

Viktigste funn:

  • Teknologibaserte reiseopplevelser: Opplevelsen av de destinasjonene vi reiser til, vil endres gjennom teknologi som»augmented reality», 4G samt spill-inspirert design og funksjoner. Augmented reality er en teknologi som i sanntid kombinerer menneskers sanseinntrykk med virtuelle, data-genererte elementer. For eksempel kan man se på en historisk turistattraksjon gjennom bildeskjermen på en mobiltelefon med kamera. På skjermen vises motivet da med data-genererte tillegg, for eksempel en rekonstruksjon av hvordan man mener at dagens ruin en gang kan ha sett ut.
  • Automatisk transitt: Innsjekking kan bli unntaket i stedet for regelen som følge av raskere og mer effektive automatiserte identifiseringssystem. Teknologi som chip, biometrikk, kontaktfri fingeravtrykkslesere og NFC (near field communications) brukes for eksempel til å underrette den reisende om forsinkelser og når lange køer er slutt.
  • Intelligente billetter: Takket være intelligente bagasjetagger og billetter kan eventuelle stressende momenter som for eksempel bagasje på avveie eller innstilte fly, håndteres raskere, mer effektivt og mer behagelig for kunden.
  • Betaling med minne: Alle data om betalinger utført før og under en reise integreres for å kunne brukes som et digitalt minne for utgifter og aktiviteter. Det gjør det lettere for reisebedriftene å utforme og tilby skreddersydde tjenester og tilbud til den individuelle kunden.
  • Intelligente anbefalinger: Ny teknologi gjør det lettere for folk å tagge, kommentere og dele sine synspunkter på alle aspekter av reiseopplevelsen, og reisende vil stadig mer la seg påvirke av andre reisende lik dem selv, og av eksperter. Personlige reiseguider og mobile guider gir ytterligere verktøy som forsterker reiseopplevelsen.
  • ”Bleisure”-reisende: Grensen mellom jobb og privatliv fortsetter å viskes ut, noe som fører til flere forretningsturister – eller ”bleisure”-reisende (business + leisure) – altså de som kombinerer jobb og fritid på reise for å skape en bedre livsbalanse. De vil kreve nye, verdiskapende tjenester fra hoteller, bl.a teknologi som gjør det mulig for dem å arbeide problemfritt og effektivt eller at hotellrommet skal være relativt likt miljøet hjemme, enten det gjelder tilgang til musikk, behagelig sengetøy eller datafiler.

LEAVE A RESPONSE