travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

VANSKELIGERE Å JUKSE MED HYGIENE

Illustrasjonsfoto

På messen SMAK 2011, som går fra 8. til 11. februar på Lillestrøm, kan du få vite mer om hvordan vi skal forholde oss til ”hygienepakka” . Forskriften er identisk med EUs regelverk for hygiene på spisesteder. Her står HACCP (Hazard Analyses of Critical Control Points) sentralt. For å bli godkjent etter de nye reglene må hvert spisested blant annet ha utarbeidet en såkalt fareanalyse.

Absolutt alle små og store virksomheter som tilbereder og selger eller serverer mat og drikke, må vær så god etterleve det nye regelverket. Det skal tilpasses virksomhetenes karakter, og de må selv finne fram til de hensiktsmessige løsninger. Noen er godt forberedt, mange er dessverre dårlig forberedt, sier Arne Dalseng, daglig leder i Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører i Norge (BFSN), som vil foredra om emnet

Regelverket, som ligger i den såkalte ”hygienepakka”, krever at alle medarbeidere som jobber med hygiene, skal være kompetent for jobben. I hvilken grad inspektørene hos tilsynsmyndighetene er forberedt på å håndtere tilsyn rett og ensartet over hele landet, gjenstår å se. I alle fall skal de fokusere mer på resultatet, og i mindre grad på løsningene. Deres oppgave er å påse at kravene etterleves, at rettsbrudd påtales, og at pålegg rettes gjennom relevant og effektiv virkemiddelbruk, fremholder Dalseng.

LEAVE A RESPONSE