travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Klassifisering

UTLANDET LOKKER MEST

Andelen kurs, møter og konferanser i regi av norske selskaper som legges til utlandet, har vokst de siste tre årene og forventes iår å passere 60 prosent for første gang. VIA Travel Group & Meeting, avdelingen for kurs og møter i Norges største reisebyråkjede, har kartlagt hvor norske selskaper legger sine kurs, møter og konferanser. Dette med utgangspunkt i at VIA Travel årlig organiserer mer enn 2500 kurs, events og konferanser over hele verden.

– Det er ulike grunner til hvorfor selskaper i Norge reiser utenlands. I blant er det selvsagt for å treffe bestemte personer eller miljøer, men det kan også være for å hente inspirasjon og det å være i et miljø som er langt fra hverdagen, sier Mari-Anne Robberstad , leder i VIA Travel Group & Meeting Norway.

– Økningen i antallet direkteruter fra mange flyplasser i Norge, og en sterk norsk krone, er også en del av forklaringen, fortsetter Robberstad.

– Vi er opptatt av at det er kundens målsettinger med arrangementet som er med å avgjøre hvor det skal avholdes. Norske konferansehoteller er meget konkurransedyktige både på pris og kvalitet, så dette er i seg selv ikke grunner for å legge konferansene utenlands. Og så har du jo den unike norske naturen som er helt gratis, sier Robberstad.

– Tradisjonelt har bedrifter og organisasjoner organisert mange av innenlandskonferansene selv, og overlatt utenlandskonferansene til aktører som oss. Men nå ser vi at stadig flere ber oss ta hånd om alle typer konferanser, møter og events de skal ha utenfor huset, avslutter Mari-Anne Robberstad.

Av utenlandske destinasjoner er det London og København som topper listen. Stockholm kommer på 3.plass.

LEAVE A RESPONSE