travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

UTEN FLY STOPPER NORGE

Norge stopper opp uten luftfarten. Den er spesielt viktig for velferdsstaten, helsesystemet, næringslivet og arbeidsplasser, understreker NHO Luftfart i rapporten ”Luftfartens kollektivtransport”.

– Det er lett å ta luftfarten som en selvfølge. Det er først når flyene står på bakken at vi forstår hvor avhengig vi er av en velfungerende luftfart. Luftfarten er vårt eneste landsdekkende kollektivtilbud og handler om fremkommelighet, tilknytning til resten av verden og arbeidsplasser, sier direktør i NHO Luftfart Torbjørn Lothe.

Mer enn 60 000 arbeidsplasser er direkte eller indirekte knyttet til luftfarten, som også bidrar med nesten 48 milliarder kroner, om lag 2 prosent, til Norges BNP. 400 000 pasienter reiser med rutefly og 32 000 pasienter reiser med ambulansefly hvert år. 600 000 helikopterreiser går årlig til og fra norsk sokkel og installasjoner i olje- og gassektoren. 73 prosent av flypassasjerene og 94 prosent av godstransporten har ikke noe reelt transportalternativ til flyet.

Knytter Norge til verden

Om lag 200 000 internasjonale avganger knytter Norge årlig til 130 forskjellige flyplasser i mer en 35 land.

– Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa og vi trenger luftfarten for å opprettholde næringsforbindelsene med kontinentet. Flere og hyppigere internasjonale avganger vil på sikt gi økt økonomisk vekst og større bidrag til den norske statskassen, sier Lothe.

Studier gjennomført av Oxford Economics viser at en økning av internasjonal flytrafikk til og fra Norge på 10 prosent på sikt vil gi et årlig bidrag til BNP på 1,5 milliarder kroner.

Fremtidsrettet og bærekraftig

Luftfarten står i dag kun for 2 prosent av de nasjonale CO2 utslippene. Utskiftning til nye, mer energieffektive fly og utredning om utvikling og produksjon av biodrivstoff i Norge skal bidra til ytterligere utslippsreduksjon.

-Bransjen vår er i vekst, derfor er det avgjørende å jobbe for at luftfarten blir enda mer bærekraftig og fremtidsrettet. Rapporten vår viser at velferdsstaten er avhengig av en velfungerende luftfart. Det handler derfor ikke om å fly mindre, men å fly smartere , sier direktør i NHO Luftfart Torbjørn Lothe.

LEAVE A RESPONSE