travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

TRONDHJEMS – RIDTET 1919

Norsk Veteran Motorsykkel Club arrangerer i Pinsen «Trondhjemsridtet 1919» som et internasjonalt 4 dagers veteranmotorsykkelløp, med start fra Morten’s Kro, Gjelleråsen  lørdag 26.mai kl 12.00. Løpet går på de originale veiene som ble benyttet da Norsk Motorcycle- Klub arrangerte løpet første gang i 1919 og  ankommer Hafjell Hotell mandag i pinsen.

De 32 deltakerne, derav 16 utlendinger, følger den originale ruta fra Oslo til Trondheim og tilbake til Oslo. Veteranmotorsyklene er fra 1926 til 1954, og deltakerne kommer fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og England. To damer deltar i løpet.

Landeveisløpet til Trondhjem ble kjørt første gang i 1919, og senere gjentatt  til 1924, med noen mindre arrangementstekniske endringer etterhvert.

Deretter lå det i dvale i 55 år, inntil 1979 da et par ildsjeler i  NVMC tok opp historien og kjørte det på nytt. Disse ildsjelene er medarrangører idag….

Løpsformen fra 1979 har blitt gjentatt flere ganger, og senest i 2010 men alle ganger med halv lengde i forhold til det opprinnelige. Arrangørene har ambisjoner om å gjenskape løpet mest mulig likt det originale i 1919, og etter en grundig prosess er det bestemt at løpets formelle navn er «Trondhjemsridtet 1919».  Løpet i 1919 var et motorhistorisk gjennombrudd for motorsykler i Norge, på samme måte som det hadde vært tilsvarende ved de lange løpene i Sverige (Skåne 1912) og Danmark/ Skagen et par år senere. Begge disse løpene er gjenskapt idag hhv som Skåne Rundt og Skagenløbet – og Trondhjemsridtet 1919 er basert på samme historiske, nasjonale gjennombrudd.

 

LEAVE A RESPONSE