travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Klassifisering

TRANSPARENS OG KUNDETRYGGHET

travelbusiness har siden etableringen vært opptatt av at hotellene lar seg klassifisere. Bakgrunnen for det er at kundene skal føle seg trygge på den informasjonen de får og at hotellene blir vurdert ut fra like kriterier. Klassifiseringen innebærer også transparens fordi hotelldriverne åpner for innsyn i egen drift og fremstår som det man er, eller som det heter på nettsidene til Norsk Hotellklassifisering – Med hotellstjerner på døren vet dine gjester hvilket nivå av service og fasiliteter de kan forvente.

Sentrale kriterier i hotellklassifiseringen er vedlikehold og renhold. For et firestjerners hotell settes det høye krav til vedlikehold og renhold. Dette er kostnadskrevende poster som en del hoteller kvier seg for, eller prøver å redusere til et minimum. 

I dagens virkelighet, hvor koronapandemien skaper frykt og begrenser vår reiselivlyst, er visshet om at hotellet er godt vedlikeholdt og at rengjøringen er på topp, momenter som kan redusere denne frykten. En klassifiseringen av hotellet kan bidra til det.

Campingbransjen har i mange år hatt klassifisering og i de senere år en kvalitetsvurdering utført av NHO Reiseliv. Erfaringene fra dette arbeidet er at bransjen har opplevd en betydelig standardheving og profesjonalisering. Ikke minst er det investert mye i sanitæranlegg og felleskjøkken. Også her er vedlikehold og rengjøring sentrale elementer. Det er all grunn til å tro at dette har bidratt til den gode veksten vi har sett i denne bransjen.

NHO Reiseliv har brukt mye ressurser på å påvirke myndighetene til å gi krisestøtte til hotellene. I en periode har dette vært nødvendig, men det kan ikke fortsette. Alt tyder på at vi de neste årene kommer til å fly mindre og delta mindre på konferanser. Mange har under pandemien lært seg å bruke nettet og løsninger som Zoom og Teams. Mange vil vel også mene at denne endringen er godt for miljøet. 

Spesielt de store byhotellene og flyplass/konferansehoteller vil lide under den reduserte etterspørsel. At myndighene skal ha et erstatningsansvar for dette virker søkt. Her er det rett å slett markedet som har blitt borte, og i vår markedsøkonomi vil det være ødeleggende om myndighetene skal holde denne del av bransjen kunstig i live.

Vi mener at bransjen må jobbe med å bygge opp tillit overfor kundene slik at de føler trygghet når besøker et hotell for overnatting, bespisning eller konferanse. En hotellklassifisering vil bidra til det.

LEAVE A RESPONSE