travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

TØFFERE TIDER

Europeiske ledere venter et tøffere kredittmarked i 2013, avdekker en fersk analyse gjennomført av SSI på vegne av Lindorff. Mer mislighold, større kredittap og flere konkurser ser ut til å prege hverdagen for en rekke europeiske selskaper i 2013. Samtidig planlegger mange en innstramning i egne kredittvilkår.

Konserndirektør for marked og kommunikasjon i Lindorff, Ingeborg Dybvig
Konserndirektør for marked og kommunikasjon i Lindorff, Ingeborg Dybvig

– 2012 var et krevende år for en rekke selskaper i Europa, og 2013 blir ikke lettere. Analysen avdekker at risikoen for betydelige kredittap i 2013 er overhengende, og det er derfor ekstra viktig at økonomisjefene følger kredittsituasjonen i eget selskapet med lupe. Innstramning i kredittvilkår vil være veldig fornuftig for mange,  sier konserndirektør for marked og kommunikasjon i Lindorff, Ingeborg Dybvig.

Undersøkelsen er gjennomført av SSI (Survey Sampling International) blant 750 ledere og beslutningstagere i store og mellomstore selskaper innen bank og finansbransjen i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Spania, Italia, Frankrike, England, Estland, Latvia og Litauen.

Hovedfunn

  • 36 prosent  av de spurte tror at gjennomsnittelig antall dager med utestående beløp vil øke, mens  42 prosent tror det vil være slik det er i dag
  • 27 prosent tror at kredittapene vil øke i 2013
  • 40 prosent tror eget selskap vil skjerpe kredittvilkårene i 2013
  • 30 prosent tror at det er mindre sannsynlig at kundene betaler i tide i 2013
  • 60 prosent tror betalingsmislighold blant forbrukere vil øke
  • 60 prosent  tror at antall konkurser vil øke i 2013

På tross av dystre spådommer for kredittrelaterte utfordringer er mange ledere optimistiske når det gjelder selskapets økonomiske utvikling i 2013.  Nesten 44 prosent venter omsetningsøkning i 2013, samtidig tror 40 prosent at bunnlinjen vil bli styrkes i 2013. Norge er blant landene hvor flest respondenter ser lyst på fremtidig inntjening og lønnsomhet. Allikevel peker også Norge seg ut som et av landene som er bekymret for utviklingen i utestående beløp.

En rekke initiativ er underveis for å bedre de økonomiske forholdene. Eksempelvis vil Basel III bidra til å skjerpe soliditetsregelverket for banker, finansieringsselskaper og verdiforetak i Europa. I mars 2013 trår EUs Late Payment Directive i kraft. Direktivet skal bidra til å redusere antall  betalingsanmerkinger.  Som undersøkelsen viser planlegger mange europeiske selskaper også å skjerpe egne kredittvilkår i året som kommer.

LEAVE A RESPONSE