travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

SVAKERE TILTRO TIL ØKONOMIEN

8.000 nordmenn har i løpet av tredje kvartal blitt intervjuet i forhold til deres tiltro til økonomien det neste året. Analysen viser at det er Oslo-beboerne som er mest positive i forhold til sin privatøkonomiske situasjon, mens personer bosatt i Hedmark er de minst optimistiske.

penger2En omfattende analyse av nordmenns tiltro til sin egen økonomi og til den generelle økonomien i Norge er lagt frem i dag. Rapporten er ment til å gi en indikasjon på hvordan etterspørselen i økonomien vil kunne utvikle seg i de neste 12 månedene. Studien er basert på over 8.000 telefonintervjuer, og viser at tiltroen til den generelle økonomien i Norge er vesentlig lavere enn hva tilfellet var for ett år siden.

Regionale forskjeller

– Om man gjør en nedbryting av tallene så er det tydelig at det er til dels store geografisk forskjeller når det gjelder tiltro til egen økonomi, sier Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Norge. Innbyggerne i Oslo opprettholder en stabil og god tiltro til egen økonomi, mens det er personer som er bosatt i Hedmark som har lavest tiltro til egen økonomi.

Tiltroen til den generelle økonomien i Norge ligger på samme nivå som i kvartal 2, men faller tilbake i forhold til samme måling for ett år siden. Brutt ned på fylke så er tiltroen til den generelle økonomien i Norge sterkest i Vestfold og lavest i Nord-Trøndelag.

Stor enighet om tiltroen til den generelle økonomien

– Om man ser bort i fra personer i permisjon, så viser studien at nordmenn på tvers av aldersgrupper, inntektsgrupper og arbeidssituasjon har en relativt lik oppfatning av hvordan økonomien i Norge vil utvikle seg det neste året, sier Høst. Tiltroen til sin egen økonomi varierer vesentlig mer. De unge er mest optimistiske til egen økonomi, og studien viser at de arbeidsledige har vesentlig sterkere tiltro til egen økonomi sammenlignet med de uføretrygdete.

Fremgang i Finland, Sverige og Danmark

Tilsvarende tall fra Finland, Sverige og Danmark viser fremganger sammenlignet med samme periode i fjor. Både svensker og dansker mer optimistiske, og det er danskene som har sterkest tiltro til økonomien.

LEAVE A RESPONSE