travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Klassifisering

STORE UTFORDRINGER FOR MØTEINDUSTRIEN

-Norge står overfor store muligheter, men også store utfordringer på det internasjonale møte- og konferansemarkedet. Derfor er det både riktig og viktig at Reiseliv 2011 setter dette viktige markedet i fokus, sier to av Norges ledende møteindustri-eksperter, Anne Rødven i Visit Oslo og Frode Aasheim i Bergen Reiselivslag.

-Den norske turist- og besøksindustrien genererer årlige verdier for det norske samfunn på pluss 100 milliarder kroner – en gigantisk næring for Norge med andre ord. En ikke uvesentlig del av denne omsetningen kommer fra den såkalte businessturismen; møteindustrien med kurs, konferanser, kongresser og events av ulike slag.

-Derfor er ”Meetings & Events” ett av hovedtemaene på Reiseliv 2011 B2B dager torsdag og fredag 13. Og 14. januar, med egen paviljong og et aktuelt konferanseprogram – et opplegg i samarbeid med MeetingConsult, sier Reiseliv 2011-sjef Torill Engelberg.

-Dette er en viktig satsing som vi håper bidrar til å skape større forståelse i næringen for hva som kreves for at vi skal lykkes på det internasjonale markedet, understreker leder Anne Rødven i Visit Oslo Convention og kongressjef Frode Aasheim i Bergen Reiselivslag, som begge deltar med sine selskaper på Reiseliv 2011.
Hjemmemarked er også utrolig viktig, skyter Torill Engelberg inn – at bransjen lanserer og teste ut sine produkter før de introdusereres på det internasjonale markedet.

-For Reiseliv 2011 er dette en viktig satsning mot en av våre voksende besøksmålgrupper, nemlig møte- og konferansekjøpere fra næringslivet, som etterspør trender, nye opplevelser samt profesjonelle kontakter innenfor denne delen av reiselivsnæringen.

-Hvor ligger utfordringene for møteindustrien?

-Det bygges nye hoteller i Norge stadig vekk. Oslo alene må ha rundt 500.000 gjestedøgn årlig de neste årene for å kunne opprettholde samme beleggsprosent som i 09. Disse gjestedøgnene får vi ikke fra det norske markedet, verken fra forretningsreiser, fritidsreiser eller kurs og konferanser, forteller Anne Rødven.

-Svaret er en sterkere internasjonal satsing?

-Ja, det er riktig. Vi må ut av Norge for å hente gjestedøgn, og det er på det internasjonale møte- og konferansemarkedet Norge kan både hente flere gjestedøgn og dermed øke våre markedsandeler.

-Hvilke business-produkter snakker vi om?

-Markedet fordeler seg grovt sett på «Corporate meetings», det vil si utenlandske selskapers møter utenfor eget land, samt fagkongresser som er forankret i en internasjonal organisasjon, hvor en invitasjon fra norske fag- og forskningsmiljøer er avgjørende for å få arrangementene til Norge.

-Hvor står Norge i dette markedet i dag?

-Vi tar markedsandeler innenfor begge nevnte segmenter, og det er flere grunner til det. En av dem er arbeidet vi i den norske møteindustrien gjør sammen under paraplyen Norway Convention Bureau. Dette bidrar til å skape interesse og etterspørsel i markedene. Samarbeidet med Innovasjon Norge gir oss i tillegg større økonomiske muskler, noe som er helt nødvendig for å nå ut disse markedene.

-Hva er Norges største pre?

-God tilgjengelighet og førsteklasses infrastruktur. Et meget betalingsdyktig og nysgjerrig marked ligger der ute, og interessen for Norge er stor. Derfor er det viktig at alle i bransjen forstår for hva som må til for å lykkes, både mot vårt eget innenlandsmarked samt det internasjonale møtemarkedet. Vi snakker om de markedene som legger igjen mest penger av alle segmenter innenfor reiselivet.

-Hvordan skal dere hente nye markedsandeler?

-Sterkere fokus på møteindustriens muligheter ute i destinasjonene men også i bedriftene. Mottakerapparatet må styrkes både i salgs- og gjennomføringsfasen.

-Er B2B-dagene på Reiseliv 2011 viktige både for bransjen og bedriftene?

-Ja, så absolutt! At norske bedrifter og organisasjoner gjennom B2B-dagene inspireres til større fokus på det ikke-faglige innholdet i sine møter og konferanser, er viktig for å utvikle levedyktige tilbydere, som igjen vil gi oss bedre produkter vis à vis kjøpesterke utenlandske kunder, sier convention-lederne i Oslo og Bergen, Anne Rødven og Frode Aasheim.

-Hva skjer på B2B-dagene på Reiseliv 2011?
-På ”Meetings & Events” paviljongen kan kjøpere fra næringslivet og reiselivsbransjen orientere seg om utviklingen, nyheter og trender og skape kontakt med gode aktører som jobber profesjonelt innenfor denne sektoren av reiselivet, og få innspill på hvordan man kan bruke møter og events i en business-strategisk sammenheng. Vi snakker om aktiviteter som skal være en investering, langt utover kun underholdning og moro. Vi har samlet kompetansen både fra convention- og event-selskapene, sier prosjektleder for Reiseliv 2011 Torill Engelberg.

LEAVE A RESPONSE