travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter Opplevelser

STOR OPPSLUTNING OM KJELLER FLYPLASS

Flyplassen er truet av nedleggelse, men sist helg slo anslagsvis 2000 støttespillere ring om Norges eldste flyplass. En fersk befolkningsundersøkelse i Lillestrøm, gjennomført av InFact på oppdrag fra Norges Luftsportforbund, viser at det er et solid flertall for bevaring av flyplassen.

Søndag inviterte flymiljøet på Kjeller støttespillere for bevaring til en folkeaksjon på rullebanen. Flyplassen ble stengt for flytrafikk, det ble holdt appeller og de oppmøtte trakk ut på rullebanen for å slå ring om flyplassen. Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) anslår at over 2.000 mennesker møtte opp.

– Det store flertallet i kommunen ønsker å bevare historien for framtida. I dag har flere av dem fysisk møtt opp for å slå ring rundt rullebanen. Dette er en tydelig melding til politikerne som skal avgjøre saken senere i høst. Folk vil at Kjeller flyplass skal bevares, sier Finn Terje Skyrud, leder for Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK).

Denne uken ble det gjennomført en befolkningsundersøkelse av analysebyrået InFact på vegne av Norges Luftsportforbund. Den viser at 66,3 prosent av de spurte i kommunen mener den flyhistoriske og veteranrelaterte flyaktiviteten bør videreføres når Forsvarets virksomhet på Kjeller avvikles innen 2026. Også i 2020 gjennomførte InFact en befolkningsundersøkelse i Lillestrøm kommune. Da svarte 62,9 prosent ja på det samme spørsmålet, som betyr at støtten til bevaring av flyplassen har økt i befolkningen.

– Det er gledelig å se at oppslutningen om Kjeller flyplass er stor og i tillegg øker blant innbyggerne i kommunen. I stedet for å tette igjen hele området med boligblokker og store næringslokaler, bør politikerne i Lillestrøm heller legge til rette for å gjøre Kjeller til en verdensunik attraksjon som kombinerer ny teknologi, transport og viktig kulturhistorie. Det er det vi jobber for, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund.

LEAVE A RESPONSE