travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

SPREK HANE

Sommeren 2011 var som i 2010 eller bedre, hevder flertallet av bedriftene i HANEN.  Og nesten 70% av bedriftene er ganske eller svært optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet, mens godt og vel 1/4 er ”midt på treet”.

Denne store optimismen blant medlemmene i HANEN – interesseorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge –  har vi sett i alle tilsvarende undersøkelser de siste årene, og den er altså fortsatt meget stor.

Sommeren 2011 ble god for de fleste

Før sommersesongen forventet 43% at sommeren 2011 ville bli litt eller mye bedre enn i 2010. Undersøkelsen fra september 2011, viser at forventningene slo bra til. Vel 44% svarte nå i september at det har gått litt eller mye bedre i sommer sammenlignet med sommeren 2010. 41% forventet at sommeren 2011 ville bli omtrent som i 2010, mens tallene etter sommeren viser at 33% sier at den ble det. Slår vi sammen disse tallene, forventet 84% at sommeren 2011 ville bli som sommeren 2010 eller bedre. Nå i september sier 77% at sommeren 2011 ble som sommeren 2010 eller bedre.

Stor og økende optimisme innen bygdeturisme og gardsmat i Norge

Undersøkelsen i september 2011 viser at 15% er svært optimistiske når det gjelder fremtiden for egen virksomhet. 55% er ganske optimistiske. Derved er godt og vel 2/3 eller nesten 70% av de som svarte, ganske eller svært optimistiske. Dette viser en sterk og økende optimisme! Før sommeren 2011 var den sammen prosenten 65% og etter sommeren 2010 var det 63% som var svært eller ganske optimistiske.

Når vi legger til de 28% som svarte at de er ”midt på treet”, får vi at 97% er ”midt på treet” eller mer optimistiske. Dette er ganske likt tallet fra undersøkelsen før sommeren og også undersøkelsen etter sommeren 2010. Dette viser at optimismen er stor for fremtiden for egen bedrift.

– Sommersesongen er viktig for mange av våre medlemmer, og dette er svært gode tall, sier Bernt Bucher Johannessen som er ny daglig leder i HANEN. En god del av våre medlemmer har hovedsesongen nå på høsten og frem mot jul. Det gjelder særlig matprodusentene og de som har tilbud til kurs- og møtemarkedet. Men for alle som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering og aktiviteter/opplevelser, er sommeren viktig. Mange i norsk reiseliv har hatt en vanskelig sommer, også enkelte av HANENs medlemmer, men totalt sett, må vi si at dette viser at det har gått ganske så bra for de fleste, sier Bucher Johannessen.

– Hele året samlet fram til nå har også meget hyggelige tall, sier markeds- og mediesjef i HANEN Ole Jonny Trangsrud. 43% sier at 2011 så langt har vært litt eller mye bedre enn samme perioden i fjor. Tar vi med også de som svarte ”omtrent som i fjor” når det gjelder 2011 så langt, er vi på 74%, avslutter Trangsrud

LEAVE A RESPONSE