travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

SPART MILLIARDER PÅ DIGITALE PLATTFORMER

Koronapandemien reduserte antallet jobbreiser i 2020 med nesten 40 prosent. Det har norske arbeidsgivere spart milliardbeløp på. 

Det er neppe underkommunisert at 2020 var et spesielt år for de aller fleste av oss. Det som var 2,5 normale måneder i starten av året, ble alt annet enn normalt etter 12. mars.

Næringslivet har blitt hardt rammet, og noen bransjer hardere enn andre. Reiselivsbransjen ble tidlig rammet av redusert reiseaktivitet, og reduksjonen har inntruffet både for jobbreiser og for private reiser.

– Redusert aktivitet har naturligvis kostet de hardest rammede bransjene store pengesummer. Samtidig har de virksomhetene som har opprettholdt aktiviteten også spart store beløp på redusert reiseaktivitet, gjennom å flytte fysiske møter til digitale plattformer. Simployers anslag tyder på at reiseaktiviteten i arbeidslivet er redusert med nesten 40 prosent i 2020 sammenlignet med 2019, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren. 

Nye tall fra a-ordningen

For å anslå reduksjonen i jobbreiser, har Simployers økonomirådgivere hentet ut tall fra a-meldingen. 

– Vi har sett på de tallene som norske arbeidsgivere har innrapportert i a-meldingen, og da spesielt på det som vedrører diett (kostgodtgjørelse) og kilometergodtgjørelse. Disse størrelsene gir et godt bilde av hvor stor nedgangen i jobbreiser har vært, sier Espen Øren i Simployer. 

Hvis vi ser på de innrapporterte tallene, får vi følgende utvikling fra 2019 til 2020:

  • Nedgang i utbetalt diett for overnattingsreiser: 45 % (fra kr 2,55 mrd til kr 1,40 mrd)
  • Nedgang i utbetalt diett for dagsreiser: 39 % (fra kr 495 mill til kr 300 mill)
  • Nedgang i utbetalt kilometergodtgjørelse bil: 30% (fra kr 4,69 mrd til kr 3,28 mrd)

Totalt sett gir det en besparelse på 2,76 milliarder kroner for disse tre ytelsene alene, en reduksjon på rundt 36 prosent. 

LEAVE A RESPONSE