travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

SKAL FYLLE BERGEN MED MUSIKK

25 orkestre fra hele Europa samles i Grieghallen og Korskirken 10.-13. mai. Alle konsertene er gratis for publikum.

Til sammen kommer over 1000 musikere for å opptre i Bergen i løpet av disse fire maidagene. I tillegg til å holde konserter, skal orkestermusikerne delta på workshops og foredrag i regi av festivalen.

I løpet av festivalen vil man kunne høre alt fra klassikere som Beethoven, Mozart og Tsjaikovskij og norske komponister som Grieg og Halvorsen, til filmmusikk og samtidsmusikk fra ulike land. Festivalen avsluttes med en urframføring av et verk skrevet spesielt for festivalen – Primavera av bergenskomponisten Ketil Hvoslef.

Festivalen åpnes av Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng), som under dirigent Kjell Seim kanskje er det ypperste Norge har av et ungdomssymfoniorkester. Seim sier at orkesteret har hatt enorm betydning for unge orkestermusikere.

– Da orkesteret ble startet i 1997, var det et minimalt strykemiljø i Bergensregionen. I løpet av de 20 årene orkesteret har eksistert har underskogen av stryk vokst enormt. Det at det finnes et fullt utbygd symfoniorkester i miljøet, stimulerer unge musikere til å forsette å spille, og er et springbrett inn i musikkhøgskolen og konservatoriene.

BFUng spiller Fest-Polonaise av Johan Svendsen og Furer av Torstein Aagaard-Nilsen.

Festivalsjef Terje Winther sier at Europeisk Orkesterfestival er et uttrykk for at orkesterlivet har blitt mer internasjonalt, både for amatører og profesjonelle.

– Mange orkestre reiser utenlands, både enkeltmusikere som drar på kurs og hele orkestre som reiser for å spille i utlandet. Vi merker at det er stor interesse blant orkestre i Europa for å komme til Norge, og dette er noe vi har jobbet mye med de siste årene. Europeisk Orkesterfestival er et tydelig resultat av dette, sier Winther.

Alle orkestrene som deltar kommer med sitt eget repertoar. I tillegg skal det avholdes workshops, der musikere fra ulike orkestermiljøer blir satt sammen til nye orkestre som øver inn og framfører ny musikk i løpet av festivalen.

– Jeg ser fram til å høre hvordan musikere fra forskjellige land, med ulike tradisjoner og måter å jobbe på, kommer til å samarbeide om å framføre musikken, sier festivalsjefen.

På festivalen vil publikum kunne oppleve orkestermusikk i en litt annen sammenheng enn de kanskje er vant til.

– Konsertene vil være mye bredere sammensatt enn vanlig. I løpet av én konsert vil man oppleve flere musikksjangre og flere ensembler. De fleste som deltar spiller et forholdsvis kort repertoar, slik at det vil være stor variasjon. Man blir rett og slett beriket som publikum, fordi man får oppleve musikken i en kontekst som får fram nye aspekter man kan reflektere over, sier Winther.

LEAVE A RESPONSE