travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

SAFTIG BOT PÅ PIRATKOPIER

Nordmenn på utenlandsferie risikerer saftige bøter ved kjøp av piratkopierte varer i sommer. I flere populære turistland er det nå nulltoleranse for slik handel.

[cleeng_content id=»848329924″ description=»For å lese mer må du betale en liten leseravgift» price=»0.99″]– Frankrike, Italia og Sveits er eksempler på land der det slås hardt ned på all omsetning av falske varer. Turister har måttet betale opp til 10 000 Euro i bot, sier Siw Lyséll Dølvik i advokatfirmaet Grette.

Selv småkjøp av en eneste veske, klokke eller et par solbriller blir slått mye hardere ned på enn for noen få år siden. Bakgrunnen er et EU-direktiv som pålegger medlemslandene å bekjempe piratkopiering med effektive virkemidler. I tillegg til boten blir varene beslaglagt.

– Hvis du blir tatt, må du kunne bevise at du har vært i god tro om varens ekthet. Det er ikke lett hvis en veske eller skinnjakke er solgt til en brøkdal av prisen for merkevaren, sier advokat Lyséll Dølvik.

Man kan bli straffet selv uten å ha blitt oppdaget i selve kjøpssituasjonen.

– En norsk gutt på tolv år fikk for eksempel 1000 Euro i bot i Italia for noen få år siden fordi han bar en falsk Rolex-klokke rundt håndleddet, sier Siw Lyséll Dølvik i Grette.

Enorme summer

Piratkopiering av beskyttede varemerker, design og patenter regnes som den raskest økende form for organisert kriminalitet. På verdensbasis er omsetningen anslått til opp mot 75 milliarder dollar årlig.

En fersk spørreundersøkelse i regi av Toll- og avgiftsdirektoratet og NHO viser at mange nordmenn handler piratvarer når de er i utlandet.

Sko, klær, klokker, solbriller, leker og forbrukerelektronikk er blant de mest populære vareslagene.

– Undersøkelsen viste at én av fire nordmenn synes det er akseptabelt å kjøpe piratvarer. Rundt 40 prosent bryr seg heller ikke i særlig stor grad om at dette krenker rettighetene til merkevareeieren, sier Karianne Bø, seniorrådgiver i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Flere tollbeslag

Til tross for at selve kjøpet kan være straffbart i utlandet, er det ikke ulovlig å ta med seg piratkopierte varer til eget bruk inn til Norge. Innførsel for videresalg kan derimot gi grunnlag for erstatningskrav fra merkevareeier. Grensene for hvilke varekvanta som gir mistanke om planlagt videresalg, kan være flytende.

– Dette er et sivilrettslig spørsmål der det er rettighetshaverne som avgjør når det skal sanksjoneres. Det er dem vi tar kontakt med når vi oppdager piratkopier ved kontrollene våre. Noen reagerer veldig raskt selv på ganske beskjeden innførsel, så det blir en del erstatningskrav i løpet av et år, sier Bø.

Tollbeslagene av falske merkevarer er femdoblet siden ifjor.

– Flere ville nok betenke seg hvis de var klar over at kjøp av piratkopier kan være et bidrag til organisert kriminalitet, utnytting av billig arbeidskraft og bevisst krenking av andres lovfestede rettigheter, sier Karianne Bø i Toll- og avgiftsdirektoratet.
[/cleeng_content]

LEAVE A RESPONSE