travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

RENT BONDEFANGERI

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Den norske hotellstjerneforvirringen tar ikke slutt. Mange hoteller bruker hotellstjerner på bookingstedene BookNorway, Booking.com og Hotels.com, som ikke er fastsatt av en uavhengig tredjepart, noe som er vanlig i resten av Europa. I Norge er det Norsk Hotellklassifisering som utfører denne tjenesten. Fordelen med en uavhengig tredjepart er at hotellene vurderes ut fra de samme kriterier på et objektivt grunnlag.

En gjennomgang av hoteller i Oslo viser at de tre bookingstedene opererer med svært ulike vurderinger. I flg. BookNorway er det to 5- stjerners hoteller i Oslo, Booking.com opererer med fem hoteller, mens Hotels.com opererer med tre hoteller. Ingen av disse hotellene er klassifisert av Norsk Hotellklassifisering.

Når hotellene opererer med stjerner på bookingstedene får forbrukeren inntrykk at at hotellene er klassifisert av en uavhengig tredjepart. Det er i beste fall å villede forbrukerne og flere avisoppslag i sommer har vist at spesielt utenlandske turister er skuffet over den informasjonen de får, og at det ikke er samsvar mellom den høye prisen de må betale og den stardarden de får.

Nasjonen Norge bruker vel en milliard kroner årlig i støtte til reiselivsnæringen fordi den er en viktig eksportindustri. Vi er ikke tjent med at forbrukerne ikke får en mer objektiv og korrekt informasjon om våre hotelltilbud. Noen har omtalt den misvisende informasjonen som rent bondefangeri. I siste ende slår det tilbake på hele den norske reiselivsindustrien.

I Norge er campingnæringen et hederlig unntak. I samarbeid med de øvrige nordiske land er det etablert felles klassifiseringsregler, og en 3-stjerners campingplass i Norge har samme standard som en 3-stjerners campingplass i Sverige og Danmark. Klassifiseringen har ført til en betydelig kvalitetsheving i næringen som opplever god vekst og gode tilbakemeldinger. I de senere år er det også kommet flere 5-stjerners campingplasser med høystandard hytter, spa-anlegg og flotte aktivitetsanlegg. Disse bidrar til å gjøre Norge til et mer attraktivt reisemål.

LEAVE A RESPONSE