travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

REISELIVET I DVALE

Reiselivet er i ferd med å gå i dvale. Færre reisende gjør at hoteller stenger ned. Offentlige påbud gjør at folk ikke kan overnatte på hyttene sine. Bare helt nødvendige reiser er tillatt. 

Corona-epidemien kom fullstendig overraskende på oss. Det har vært epidemier før, men det er glemt. Før i tiden beskyttet man seg bedre. Vi husker postkontorene og bankene i tidligere tider, hvor personalet satt bak glass og luker. Igjen setter apoteker og noen butikker opp pleksiglass og berøringsfrie betalingsterminaler for å redusere smittefare, og det er bra.

Reiselivet vil våkne av dvalen. I mellomtiden bør det gjøres et krafttak for å redusere smittepunktene i alle ledd. Likeledes bør særskilt overnattingsbedrifter sikre seg bedre distribusjonsløsninger og ikke ha bookingløsninger med høye provisjoner og få kanselleringsgarantier. For enkelte hoteller forsvant omsetningen over natten.

Nasjonal dugnad for digitalisering.

Fortsatt er det mange overnattingsbedrifter som har liten kontroll med distribusjonen av sine produkter. Mange har blitt avhengige av internasjonale bookingløsninger med høye provisjoner som tærer på lønnsomheten. Campingbransjen har sin egen portal, camping.no hvor det nå rulles ut en løsning hvor campingplassene kan distribuere sine produkter. Tilsvarende finnes hotelstars.no for klassifiserte hoteller.

I påvente av oppvåkningen bør det gjøres en nasjonal dugnad for ytterligere digitalisering av reiselivet og styrking av nasjonale distribusjonsløsninger hvor bransjen har bedre kontroll. Det vil gi oss et mer robust reiseliv.

LEAVE A RESPONSE