travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

REISE I KORONAENS TID

Koronapandemien har ført til det største økonomiske tilbakeslaget i nyere tid. Reiselivet var den næringen som ble først og hardest rammet og er den som vil bruke lengst tid på å komme tilbake til en slags normal tilstand.

Over 80 % av NHO Reiselivs medlemsbedrifter mener det vil ta mellom ett og tre år før man er tilbake til situasjonen før korona.

I siste medlemsundersøkelse kan vi lese at mange lider store tap i omsetningen og andelen bedrifter som frykter konkurs stiger. De aller fleste nordmenn har feriert i Norge i sommer, og det har bidratt til et godt belegg – særlig i distrikts-Norge. Men, reiselivet går en usikker høst i møte. Med de nye reiserådene som kom 12. August, der flere Europeiske land er omfattet av karantene ved innreise til Norge, kan vi ikke vente mange utenlandske turister til Norge de neste månedene. 

Det betyr at vi nordmenn fortsatt må være flittige til å bruke våre overnattingsbedrifter. Bookingportalen hotelstars.no gir en oversikt over klassifiserte hoteller i Norge, de fleste distriktshoteller. Her finner du også en egen side under meny-knappen Covid-19, som beskriver de tiltak bransjen har innført for å hindre smittespredning.

LEAVE A RESPONSE