travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Klassifisering

PRIS, STANDARD OG BELIGGENHET VIKTIG

Pris og beliggenhet er fortsatt avgjørende for valg av kurs og konferansested i Norge, men de ansatte får stadig mer å si. Dette viser en undersøkelse fra Innovasjon Norge.

[cleeng_content id=»386724849″ description=»For å lese mer må du betale en liten leseravgift» price=»0.99″]Undersøkelsen som har studert markedsprosesser bak valg av sted for eksterne møter, kurs og konferanser og er den første landsdekkende undersøkelsen som er gjort på området siden 2001.

Kampen om kundene fortsatt hard
Selv om undersøkelsen viser at hver virksomhet i gjennomsnitt har 10 eksterne arrangementer per år og at markedet er stort, er kampen om kundene fortsatt hard, med mange tilbydere til hver kjøper.

Gammel myte
Det er en myte at bedrifter tar beslutninger i siste liten og derfor må velge det som er ledig. Undersøkelsen viser at de fleste bestiller lokaler flere måneder før arrangementet og de er bevisste på hvilke krav de har til det stedet som velges.

Samtlige fremhever pris og beliggenhet som de to viktigste faktorene for valg av sted. De fleste vil ikke reise lenger enn i overkant av to timer. Beliggenheten vurderes også ofte i forhold til kommunikasjonsmuligheter for tilreisende.

Lytter til de ansatte
Undersøkelsen viser at så mange som 75 prosent legger stor vekt på forslag fra egne ansatte i valg av sted.

– Dette viser at det ikke lenger er nok å henvende seg til daglige ledere eller andre man tror har beslutningsmyndighet i markedsføringen. I mange tilfeller vil arbeidstakere flest bli en viktigere målgruppe for markedsføringstiltak for dette segmentet, sier Per-Arne Tuftin reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

I tillegg til god mat, gode møteromsfasiliteter og teknisk utstyr, viser undersøkelsen at beslutningstagerne legger stor vekt på at stedet har dyktig betjening og vertskap i tillegg til eget rom med bad til hver deltager.


[/cleeng_content]

LEAVE A RESPONSE