travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

PANDEMIEN GA HOTELLENE EN KRAFTIG KNEKK

Coronapandemien forårsaket betydelige problemer for hotellbransjen. Hotelleiere ble tvunget til å redusere arbeidsstyrken og tilpasse seg nye forskrifter og retningslinjer, og man ble nødt til å ta i bruk nye måter å drive forretning på. Løsninger som har vist seg å være til fordel i kjølvannet av pandemien.

Verden fortsetter å komme seg etter pandemien, og når man ser tilbake er det liten tvil om at hotellbransjen fikk seg et kraftig knekk. Med nedstengninger, restriksjoner og endrede retningslinjer, ble det stadig mer utfordrende å administrere personalplaner og sikre overholdelse av helse- og sikkerhetsbestemmelser for hotelleiere. Og da verden sakte åpnet opp og mennesker igjen var på reisende fot, stod bransjen til dels uforberedt. 

Endrede rammebetingelser satte høyere krav
I krevende tider stiltes det store krav til effektiv styring i bransjen. Noe det familieeide Hotel Lorensberg i Gøteborg fikk kjenne på. Hotel Lorensberg er klassifisert av Hotelstars Union med 3 stjerner.
– Vi gikk fra et snittbelegg på ca. 70 prosent til knapt 10 prosent, som innebar store utfordringer i driften av hotellet. Mange av våre ansatte måtte også læres opp i andre oppgaver for å kunne dekke ved sykdomstilfeller og karantene-plikt, samt at vi ikke hadde tilstrekkelig bemanning da etterspørselen til slutt tok seg opp igjen, forteller markedsansvarlig på Hotel Lorensberg, Camilla Hannen.

En aktør som viste seg å bli hotellets støttespiller, både under og etter pandemien, var det skandinavisk gründede teknologiselskapet Planday. En programvare for å blant annet administrere arbeidsstyrke og vaktplanlegging.
– Som godt var hadde vi allerede før pandemien implementert det som viste seg å være løsningen på våre største vanskeligheter. En plattform som hjalp oss å navigere gjennom administrasjonen av arbeidsstyrken mer effektivt, samt en forenklet kommunikasjonsportal, forteller Hannen. 

Effektivisering av bransjen når det trengtes som mest 
Gjennom å implementere strategier som møter de utfordringene hverdagen består av, har Hotel Lorensberg nå har et bedre samarbeid med sine ansatte, og kan avlaste personalet med administrativt arbeid, slik at de kan fokusere på å gi gjestene den beste hotellopplevelsen. Og mange av tiltakene som ble innsatt under pandemien ble med på veien videre.
– Vi har i dag flere medarbeidere som er utdannet i minst to avdelinger, noe som gir oss større fleksibilitet. Vi innførte også booking av frokost under pandemien, noe vi har valgt å beholde for å kunne gi enda bedre service til gjestene. Da er det alltid garanti for plass i matsalen og vi går sjeldent tom for mat. Dette har også hatt en positiv effekt på vår innsats i å prøve å minske matsvinnet, da vi ikke fyller på buffeen unødvendig. Det samme gjelder muligheten for å styre rutinene for rengjøring av rom, noe som er positivt for vårt arbeid med bærekraft da det vaskes mindre, forklarer Hannen. 

Optimistisk for framtiden 
Mens pandemien gav et alvorlig tilbakeslag for industrien, med mange hoteller som ble tvunget til å stenge midlertidig eller permanent, ser Hannen lyst på fremtiden. 
– Hvis pandemien ikke kunne knekke oss, så er det lite som kan. Til tross for at vi ser at mange under den vanskeligste tiden søkte seg til andre bransjer, så ser vi tegn på gjenoppblomstring i sektoren. Og med nye rutiner og verktøy som effektiviserer arbeidet er vi bedre rustet til å gi våre gjester den beste servicen, avslutter hun.

LEAVE A RESPONSE