travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

FLERE CAMPERE TIL GØTA KANAL

En fersk undersøkelse viser at antallet campingbesøkende til Gøta kanal øker stort. Dermed er campingturistene blitt flere enn båtturistene ved Sveriges største kanal.

Undersøkelsen gjennomført av HUI Research AB viser at antallet campere har økt fra 5 prosent til hele 14 prosent av de besøkende ved kanalen, med en total på rundt 300 000 gjestedøgn fra juni til august 2011. Undersøkelsen tar for seg besøkende med campingvogn eller bobil, og endringene er målt over en åtteårsperiode fra forrige undersøkelse i 2003 til undersøkelsen for 2011. Blant utenlandske campere utgjør nordmenn den aller største gruppen.

– At Gøta kanal har blitt et populært turistmål for campere, kommer ikke som noen stor overraskelse. Kulturarrangementene og aktivitetstilbudene i kanalregionen er like mye tilpasset landturistene som båtturistene, og det er det stadig flere som forstår, sier markeds- og informasjonssjef i AB Göta kanalbolag, Anna Meyer. Hun kan konstatere at båtturistene ikke lenger er den største besøkergruppen langs kanalen.

Nye plasser for bobiler

I dag finnes det hele seks campingplasser som ligger helt inntil Gøta kanal, og sju andre som ligger i umiddelbar nærhet. AB Göta kanal har tatt veksten av campingbesøkende på alvor, og utvider nå sitt tilbud til reisende i bobil. Det finnes allerede 11 oppstillingssteder med i alt 118 plasser for bobiler i flere gjestehavner langs kanalen, og før sommeren åpnes en ny bobilpark ved Borenhults slusetrapp i Motala.

– Vi ønsker å tilrettelegge best mulig for camping og caravan-turistene, for det er nettopp familiene på tur som trives best ved Gøta kanal, avslutter markeds- og informasjonssjef i AB Göta kanalbolag, Anna Meyer.

Göta kanal er en av Sveriges mest kjente og populære turistattraksjoner. Kanalen har i snart 200 år vært en møteplass for mennesker fra hele verden, og blir besøkt av rundt 3 millioner turister årlig. Rundt 3000 båter trafikkerer kanalen under sesong. For mer informasjon om campingplatser, båtturer, severdigheter, årets aktiviteter, festivaler og begivenheter, gå inn på www.gotakanal.se.

Fakta
Göta kanal: Vänern (Sjötorp) – Østersjøen (Mem)
Lengde: 190 km
Antall sluser: 58
Max mål for båter:
Lengde: 30 m, bredde: 7 m, dybde: 2,82 m

Mastehøyde: 22 m

Maksimal hastighet: 5 knop

Høyeste punkt: Tåtorp-Forsvik (91,8 m.o.h.)

Sjøkart:            Svenske Sjöfartsverket “Båtsportkart Göta kanal”
Tid åpen: 4/5 – 30/9, 2012
Trollhätte kanal: Göteborg-Vänern, 80 km, 6 sluser, åpen året rundt, trafikeres
av handelsfartøy.

Historie

Göta kanal er ansett som en av de mest omfattende svenske byggverk igjennom tidene. Kanalen ble planlagt som et resultat av at danskene krevde toll på all skipstrafikk igjennom Öresund, og dermed var det mye å spare på å legge trafikken på vannveier igjennom sentrale Sverige. Allerede i år 1516 ble idéen om kanalen fremmet, men først 300 år senere ble prosjektet påbegynt. Greven og marineoffiseren Baltzar von Platen, som var stattholder i Norge 1827-29,  er ansett som initiativtakeren som fikk myndighetene til å starte utgravingen. I snitt jobbet 58 000 mann over 22 år før kanalen sto ferdig til bruk 26. september 1832.

LEAVE A RESPONSE