travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Klassifisering

NYE STJERNER I FRANKRIKE

I disse dager skifter de franske hotellene ut det kjente blå skiltet med nye skilt som for 1 til 4-stjerners hotellers vedkommende er røde og for 5-stjerners gullfarget. Palace-hotellene får et skilt med ordlyden Palace. Kategoriene 0* og 4*Lux er vekk.

Dette er oppfølgningen av Novelli-loven av 22.juli 2009 hvor det ble bestemt å forbedre hotellenes kvalitet og servicenivå ved å gjøre det enklere for brukeren å forstå hva man kunne forvente.

Det er i det nye klassifiseringssystemet 246 kriterier (mot før 30) som omfatter såvel bygningens kvalitet, som den tilbudte serviceteknologien og de ansattes språkferdigheter samt adgang for bevegelseshemmede.

Inntil i dag er de første 8.000 hotell blitt kvalifisert etter det nye systemet og målet er å nå 10.000 innen utgangen av 2012.

LEAVE A RESPONSE