travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Klassifisering

NY TEKNIKK FOR FORRETNINGSREISER

American Express Business Travel og britiske Institute of Travel and Meetings (ITM) har gjennomført en ny internasjonal studie på forretningsreisende og reiseplanleggere. I studien ble det blant annet undersøkt hvilken innflytelse teknikk som mobiltelefoner og sosiale fora har i forretningsmiljøer.

Det viste seg at den nye teknikken spiller to meget viktige, men kontrastfylte roller i dagens næringsliv.

  • Alternativ til reiser: Videokonferanser og TelePresence* kan redusere behovet for forretningsreiser.
  • Muliggjøre reiser: Mobile enheter kan øke produktiviteten på reisefot og i virtuelle kontorsituasjoner.

– Fremskritt innen videoteknikk, mobile enheter og løsninger for sosiale medier forbedrer samarbeid og relasjonsbyggende virksomhet. Samtidig viser undersøkelsen at teknikken ikke erstatter forretningsreiser i den utstrekning som mange har spådd. Det finnes fortsatt et stort behov for møter ansikt til ansikt, sier Kaveh Atrak, administrerende direktør, American Express Business Travel Norden.

Både de spurte reisebestillerne og forretningsreisende mente at nye, teknikkbaserte kommunikasjonsmetoder nå er normen for de fleste interne møter. Men kun 22 % av de forretningsreisende mente at videokonferanser ga dem muligheten til å påvirke, forhandle og opprettholde de relasjoner som er nødvendige for inntektsbringende aktiviteter og gode kundekontakter.

Resultatet av studien slår også hull på myten om at det er den unge generasjonen som leder etterspørselen etter ny teknikk. Stadig flere vil begynne å bruke nye kommunikasjonsmetoder for å redusere reisevirksomheten, men også for å øke produktiviteten når de er på reisefot. Det gjelder i like høy grad for både erfarne forretningsreisende som for de yngre generasjonene.

– Tilpasning til ny teknikk er ikke aldersavhengig. Forretningsreisende vil bruke de verktøy og metoder som kan oppfylle deres og bedriftens mål, uansett hvor lenge eller på hvilket nivå de har arbeidet i bedriftsverdenen, fortsetter Kaveh Atrak.

American Express Business Travel har inngått et nytt samarbeid med Cisco for å gjøre ting enklere for bedriftene. Samarbeidet innebærer at bedriftskunder kan dra nytte av Ciscos offentlig tilgjengelige steder for TelePresence. Tilgjengeligheten til både offentlige og private rom gir bedriftene flere alternativer for å oppnå sine bedriftsmål og spareplaner.

Studien viser samtidig at det finnes et organisatorisk gap i mange bedrifter.  Reisebestillerne oppfordres til å ordne alternative kontaktmuligheter for de ansatte, men i flesteparten av tilfellene mangler de det interne samarbeidet eller den kjøpekraften som kreves for å kunne tilby slike alternativer.

– I bedriftsverden fokuserer alle på ROI. Reisebestillerne må også kvantifisere ulike fordeler for å motivere de ressursene som kreves innen tidsbruk, budsjett og oppmerksomhet fra ledelsen. For å hjelpe dem har vi laget et eget utdannings- og informasjonswebområde for ulike reisemuligheter i dag.

American Express Business Travels nye webområde, http://virtualtravel.americanexpress.com,  gir veiledning i hvordan man kan regne mulige kostnads- og effektivitetsbesparelser i ulike scenarier. Der finner man også råd og tips, samt artikler, demonstrasjoner og studier.

LEAVE A RESPONSE