NORSKE STJERNEHOTELLER

0
268
Bilde fra Hotel Wassilioff som er klassifisert av Norsk Hotellklassifisering

Med hotellstjerner fra klassifisering.no vet du hvilket nivå av service og fasiliteter du kan forvente, heter det fra den nystartede bookingportalen hotelstars.no. Portalen er utviklet av Norsk hotellklassifisering for å styrke markedsføringen av de klassifiserte hotellene.

Siden etableringen i 2007 har Norsk hotellklassifisering(NHK) klassifisert rundt 50 hoteller. I og med at de store hotellkjedene har motsatt seg klassifisering, er det i første rekke de frittstående hotellene som har valgt klassifisering.  Særlig i distriktene har hotellene opplevd at klassifisering kan være en viktig motvekt mot hotellkjedenes markedsdominans.

Dårlig omdømme

I EU har 17 land gått sammen om en felles hotellklassifisering, hotelstars.eu. Norge har valgt å stå utenfor dette samarbeidet.  Det har medført at norske hoteller står fritt til å gi seg selv stjerner, noe mange også gjør. Det fremstår som lite seriøst og bidrar til at norsk hotellbransje får et dårlig omdømme. Hotellkjedene kan dekke seg bak merkevare og egne kvalitetssikringsopplegg, en mulighet de frittstående hotellene ikke har.  En klassifisering fra NHK er derfor en kostnadseffektivt løsning for de hotellene som ønsker en seriøs profil og objektiv stjernefastsetting.

I motsetning til andre bookingportaler beregner ikke hotelstars.no provisjoner på bookingen. Bestillingene går direkte til hotellets eget bookingsystem og kunden får umiddelbar bekreftelse. Forutsetningen for hotellets deltakelse er at de er klassifisert av klassifisering.no og har betalt den årlige lisensen.

Hotelstars.no har som mål å få med 100 klassifiserte hoteller i år.