travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Klassifisering

NORSKE HOTELLSTJERNER 10 ÅR

7. mars er det 10 år siden de første hotellstjernene ble hengt opp på et norsk hotell. Begivenheten ble behørig omtalt i aviser og på TV. Opptil 50 hoteller har blitt klassifisert av Norsk Hotellklassifisering i perioden, men langt de fleste norske hoteller er fortsatt uten stjerner, stikk i strid med utviklingen i andre land det er naturlig å sammenligne oss med.

Men norske hoteller bruker stjerner på de forskjellige bookingportalene, stjerner som de har gitt seg selv. Tidlig ble det argumentert med at hotellstjerner var gammeldags og ville bli erstattet av gjestevurderinger. Men gjestevurderingene, og spesielt TripAdvisor har vist seg mangelfulle, og stjernene lever i beste velgående i den digitale verden. Grunnen til det er at stjernene danner grunnlag for gjestens forventninger og de vurderinger som gjøres. Forventningene til til 4 stjerners hotell er høyere enn til et 2-stjerners hotell. Og stjernene forteller ikke om opplevd kvalitet, men gir en objektiv vurdering av hotellets standard og servicetilbud.

Dilemmaet i norsk reiseliv er at hotellene gjerne vil fremstå som bedre enn det de egentlig er. Å bli klassifisert som et 2- eller 3-stjerners hotell oppleves ikke som attraktivt. Helst vil «alle» ha 4 stjerner og ta ut en tilsvarende pris på rommet. Rent faglig virker dette tullete da stjerne-tallet henvender seg til ulike segmenter i markedet. Et 2-stjerners hotell kan være utmerket for en gjest som foretrekker en enkel standard på overnattingen.

At en rekke hoteller frivillig har latt seg klassifisere er prisverdig og vitner om en real opptreden overfor forbruker og at de tar kunden på alvor. For den øvrige del av bransjen virker det som om holdningen er «går det, så går det», og det er ikke bra for norsk reiseliv.

Parallelt med arbeidet til Norsk Hotellklassifisering etablerte myndighetene et eget stjernemerkingssystem, Qualitymark Norway, som ble lansert i 2012. Her ble det investert millionbeløp, men systemet, som skulle være verdens beste, fikk liten tilslutning og ble skrinlagt året etter.

Norsk Hotellklassifisering har utviklet et enkelt system i tråd med andre lands ordninger og i samarbeid med sentrale aktører i bransjen. Systemet har vist seg å fungere. Tross det har hverken Innovasjon Norge eller andre myndigheter støttet opp under arbeidet.

Arbeidet med kvalitetssikring i norsk hotellbransje synes å ha lav prioritet. Bransjen synes å være mer opptatt av å dyrke sin egen fortreffelighet og dele ut priser til seg selv.

Les mer om Norsk Hotellklassifisering

LEAVE A RESPONSE