travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

NI AV TI VIL SE NORDLYSET

Ni av ti nordmenn ønsker å oppleve nordlyset, men bare halvparten av landets søringer har sett nordlyset tydelig, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Innovasjon Norge. Nå skal en ny gratis nordlys app få flere til å se lyset i vinter.

– Å oppleve nordlyset ses på som et «must», som noe man må ha fått med seg minst én gang i livet, sier Per Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, som en forklaring på hvorfor så mange ønsker å oppleve nordlyset.  Det høye tallet inkluderer også de som har opplevd nordlyset tidligere.

– Ordet «unik» er kanskje noe forslitt, men nordlyset har noe mystisk, magisk og overjordisk ved seg som fascinerer oss alle.

Tidligere fantes det knapt bilder av nordlyset, fordi kameraene ikke kunne fange det. Nå blir imidlertid kameraene stadig bedre, og stadig flottere bilder spres effektivt via sosiale medier.

– Bilder har høy troverdighet, særlig om de kommer fra andre turister heller enn fra markedsføringsapparatet, og dette vekker tydelig lyst hos de fleste til å oppleve dette fenomenet i levende live, sier Tuftin.

Norge – det nye nordlyslandet

-Norge har opplevd en enorm vekst i antall nordlysturister de siste årene. I fjor vinter opplevde vi en fantastisk nordlysaktivitet, også denne sesongen blir det spådd gode forhold. På mange måter har Norge vunnet krigen om nordlyset, der har vi virkelig klart å ta en tydelig posisjon, fortsetter Tuftin.

Det er spådd rekordår for nordlys i 2013, og forskerne tror at toppen kommer denne høsten. Samtidig er det stor sannsynlighet for at både 2014 og 2015 blir gode nordlysår.  Fra sen høst til tidlig vår er sjansen for å se nordlys størst, men det er ingen garanti for å oppleve fenomenet. Noen uker opptrer lysshowet flere ganger på en kveld, mens det i andre uker kan være for dårlig sikt til å se det skikkelig eller ikke nordlys i det hele tatt.

Nordlys kan oppleves over hele landet, men sjansen er størst hvis du befinner deg i Nord-Norge. Her er også lyset sterkere og hyppigere. Kysten av Troms og Finnmark ligger der hvor hyppigheten er aller størst.

– Tilgjengelighet, klima og aktiviteter gjør Nord-Norge til et av verdens beste steder å oppleve nordlyset.  Det finnes ingen områder i verden der det er større sjanse til å se lysene, sier Tuftin.

Se lyset med NorwayLights

Likevel har man blitt flinkere til å vurdere værforholdene, og dermed ser mange nordlysjegere nordlys i over 80 prosent av tilfellene.  Innovasjon Norge ønsket å gjøre dette tilgjengelig for alle som vil oppleve nordlys, og lanserte denne uken sin nye gratis nordlysapp; NorwayLights.

– Vi ønsker at flere skal velge Norge som feriereisemål. Norge har opplevd god økning i antall nordlysturister de siste årene, og vi håper at NorwayLights skal gi turistene en merverdi i form av en nordlysmeldingstjeneste, sier reiselivsdirektøren.

Applikasjonen fungerer som en slags værmelding eller et forecast, og skal gi nordlysjegeren svar på et ofte stilt spørsmål; kan jeg oppleve nordlyset i dag?

– Vi så et behov for en slik tjeneste på markedet.  De nordlysapplikasjonene som finnes i dag er laget mest for fagpersoner. For å forstå dette må du være veldig interessert i nordlys på et fagmessig nivå.  Med denne applikasjonen ønsker vi å gi turistene en tjeneste som forteller deg hvor nordlyset er best i dag, og fremover, sier Tuftin.

 

LEAVE A RESPONSE