travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

NÅR PUBLIKUM IKKE BETYR NOE

Siden nyttår har Forsvarets flysamling på Gardermoen vært stengt for publikum. Flysamlingen skulle åpnes 5. mars, men ledelsen fikk beskjed om å utsette åpningen. Fortsatt er den stengt.

Flysamlingen har vært gjennom en turbulent periode med flere drivere. Samlingen består av fly og gjenstander som dels tilhører Forsvaret og dels er donasjoner fra private. Etter nyttår overtok Forsvarets museer driften. De krever at samlingen kun skal bestå av gjenstander eid av Forsvaret og trolig er dette bakgrunnen for lukkingen. Det har oppstått strid om gjenstandene.

En gammel konflikt.
I 1992 vedtok Stortinget at Norges nasjonale flymuseum skulle legges til Bodø, tross alle faglige råd som foreslo Kjeller flyplass. Aktuelle utstillingsfly var allerede på Kjeller og på Gardermoen og måtte flyttes til Bodø. Vedtaket kan sidestilles med at Stortinget skulle vedta å legge Nasjonalmuseet til Harstad. Besøkspotensialet i Bodø er begrenset og vårt nasjonale flymuseeum har i dag vel 40.000 besøkende i året. Til sammenligning har Teknisk museum i Oslo 260.000 besøkende.

BE2eEtter flyttingen til Bodø sto en del fly igjen på Gardermoen i en militær hangar. I forbindelse med utbyggingen av Oslo lufthavn måtte disse flyttes og Stortinget bevilget kr. 72 mill til bygging av Flysamlingen på Gardermoen sør. Også innsamlede midler ble brukt. Flysamlingen sto ferdig i år 2000 og er landets fineste flyutstilling som rommer vel 40 fly. Et hovedtema ved flyutstillingen er våre krigsflygere med egen «Little Norway» – utstilling og minnetavle over falne.

I forbindelse med overtakelse av driften definerer Forsvarets museer Flysamlingen som et magasin for Luftfartsmuseet i Bodø. Det betyr at Forvarets museer når som helst kan ta gjenstander ut av samlingen og flytte de til Bodø. Og her ligger nok hovedgrunnen til dagens konflikt. En del gjenstander/fly er klausulert slik at de ikke kan tas ut av Flysamlingen.

Stengning som et pressmiddel.
Det er ikke gitt noen offisiell forklaring på stengningen, men ryktene florerer. Det kan virke som Forsvarets museer har valgt stengning som et pressmiddel for å få gjennom sine krav. Resultatet er at publikum lider og billettinntektene uteblir. Vi står overfor en viktig sommersesong og ansvarlige bør nå reagere. Vi kan ikke tillate en sånn sløsing med samfunnets ressurser.

LEAVE A RESPONSE