travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

NÆRINGSLIVET REISER MER

Norske arbeidstakere reiste mer i 2022 enn året før, noe som utløste en halv milliard i økt kjøregodtgjørelse. Likevel er det en kraftig reduksjon i reiseaktiviteten sammenlignet med årene før pandemien.

– Økningen i reiseaktiviteten i 2022 kommer på tross av at landet hadde koronatiltak frem til 12.februar i fjor, sier Simployers økonomiske rådgiver Espen Øren.

Simployer har gjennomgått det som norske arbeidsgivere har innrapportert i a-meldingen. Her rapporteres det blant annet hvor mye som utbetales i diettgodtgjørelse og kilometergodtgjørelse.

– Disse tallene gir et godt bilde av reisevirksomheten i norsk næringsliv, selv om de ikke tar hensyn til arbeidstakere som reiser på regning, det vil si leverer bilag over faktiske utgifter, forklarer Øren.

Noen nøkkeltall fra de innrapporterte tallene:

  • Det ble utbetalt 475 millioner kroner mer i kjøregodtgjørelse i 2022 enn i 2021, en økning på 262 millioner kjørte kilometer. Det er 15 prosent under 2019-nivå.
  • Det var 126 446 flere arbeidstakere som bodde på hotell i 2022 enn i 2021, en økning på 1,1 millioner hotelldøgn og 710 millioner i diettgodtgjørelse. Dette er 16 prosent under 2019-nivå.
  • Overnatting privat, på hybel eller brakke øker. Sammenlignet med 2019 er økningen på 11 prosent.

Færre reiser i jobbsammenheng

På tross av en markant økning i reiseaktiviteten i 2022 sammenlignet med året før er det likevel en klar tendens at vi reiser mindre i jobbsammenheng.

– Det er ikke unaturlig at pandemien fortsatt preger oss, men det er også klart at norske virksomheter er mer bevisste når det kommer til reising, sier Espen Øren.

I februar 2022 kom det nye regler om reising og klimahensyn i statens reiseavtaler. Dette er avtaler som staten, kommunene og størsteparten av private virksomheter følger. De nye reglene krever at man ut fra klimahensyn alltid skal vurdere nødvendigheten av en reise før den foretas. Reisen skal etter en samlet vurdering foretas på den hurtigste, rimeligste og mest miljøvennlige måte så langt det er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen. Blant annet skal samkjøring alltid vurderes.

– I takt med teknologiutviklingen blir det mindre og mindre nødvendig å reise. Derfor er det også sannsynlig at kurven vil flate ut, avslutter Øren.

LEAVE A RESPONSE