travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

NÅ KOMMER ØKO-SERTIFISERING

Turismen er økende i de nordiske landene. Det er bra for økonomien i en krisetid, men setter også naturen under press, ikke minst på Island og i Arktis. Nordisk råd ønsker derfor en sertifisering av turistmål i stil med det nordiske miljømerket Svanen, for å sikre sårbare naturområder.

Foto: Johannes Jansson/norden.org
Foto: Johannes Jansson/norden.org

Ifølge eksperter ser man en bevegelse fra masseturisme over mot mer unike opplevelser. Man risikerer dermed å ødelegge den naturen folk fra hele verden nettopp kommer til Norden for å oppleve.

Turismen er i rask vekst i de nordiske landene. Hele 4 % vokser turismesektoren årlig i Norden som helhet, og man regner med at turismen er en av næringene som vil skape flest jobber i framtiden.

Det varmer i en krisetid. Men den stadig økende strømmen av turister er i høy grad rettet mot de unike naturopplevelsene Norden byr på – ikke minst på Island og i Arktis. Ifølge eksperter ser man nemlig en bevegelse bort fra masseturisme over mot de mer unike opplevelsene forbundet med naturturisme. Man risikerer dermed å ødelegge den naturen folk fra hele verden nettopp kommer for å oppleve.

Nordisk råds miljøutvalg og næringsutvalg vil derfor undersøke muligheten for å opprette en bærekraftssertifisering av turistmål. Sertifiseringen skal sikre at den sårbare naturen behandles med den nødvendige respekt. Samtidig kan en slik sertifisering også være en viktig konkurranseparameter.

– Ingen andre steder i verden har man en sertifisering av turistmål relatert til hvor bærekraftige de er. Så her kunne Norden virkelig være en foregangsregion og vise sin grønne profil, sier Ann-Kristine Johansson og Cecilie Tenfjord-Toftby, leder for henholdsvis Miljø- og Næringsutvalget i Nordisk råd.

– Men turistbransjen kunne også bruke dette som et salgsargument. Det er jo det grønn vekst handler om: å skape nye muligheter for vekst uten å undergrave miljø og samfunnsøkonomi på lang sikt, utdyper de to utvalgslederne i forbindelse med Nordisk råds møte på Island 29. januar.

Det globale turistrådet arbeider med en rekke bærekraftkriterier, og EU har også en arbeidsgruppe på området. Men ut over det australske Earth Check og et tidligere, danskutviklet system, Destination 21, finnes det ikke systemer for sertifisering av turistmål.

Svanen som forbilde

Nordisk ministerråd utga i 2012 rapporten «Bærekraftssertifisering av turistdestinasjoner», som analyserte det store potensialet turismeindustrien har, ikke minst i de mange småsamfunnene rundt omkring i Norden. Konklusjonen er at det i høy grad er bruk for et felles nordisk system, både for å sikre sårbare naturområder og for å skape vekstmuligheter.

– En kan sammenligne med det nordiske miljømerket Svanen, som bidrar til å sikre en bærekraftig utvikling i Norden gjennom sine kriterier for en rekke varegrupper. Sertifisering er et viktig verktøy for å fremme et grønnere samfunn, og jeg mener de nordiske landene bør gå sammen om dette også på turistområdet, sier en av rapportens forfattere, Stefan Gíslason fra det islandske konsulentfirmaet Environice.

Svanen sertifiserer også hoteller og vandrerhjem, som må leve opp til en rekke krav for å beholde sin plass på listen over bærekraftige virksomheter. På samme måte kunne en sertifisering av et helt område eller en destinasjon være et insitament til å bevare områdets unike kvaliteter, mener Gíslason.

Han anbefaler å bruke erfaringer fra det danske Destination 21, som for øyeblikket ikke brukes aktivt, samt trekke inn et nytt initiativ fra Innovation Norge som basis for et nordisk system.

Nordisk råd har tidligere støttet bærekraftig turisme da man i 2011 delte ut Nordisk råds miljøpris til hotellkjeden Scandic for dens arbeid for å fremme en både sosialt rettferdig og miljøbevisst turisme.

De to utvalgene i Nordisk råd vil nå gå videre med saken og i første omgang konsultere det nordiske miljømerkingssekretariatet Svanen under Nordisk ministerråd. Om kort tid kommer det også en ny rapport fra Ministerrådet med en rekke anbefalinger til det videre arbeidet.

LEAVE A RESPONSE