travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

LITE SAMSVAR MELLOM PRIS OG KVALITET

Hvert år reiser millioner av passasjerer til og fra norske flyplasser. EPSI har nå for første gang intervjuet et  tilfeldig utvalg av reisende ved norske flyplasser, og vurdert brukertilfredsheten deres. Dette er en  erfaringsbasert måling, der personer som har reist tur/retur med fly fra en flyplass i Norge i løpet av de siste 12 månedene har blitt intervjuet.

vedlegg-1_863«En indeksverdi over 75 er å anse som meget bra». Indeksen for kundetilfredshet, det sentrale målet i EPSIs målinger, har  en verdi mellom 0 og 100. Dette er en indeksverdi  (enheter) og ikke en prosentverdi.  Jo høyere verdi desto bedre anser de faktiske kundene at leverandørene oppfyller deres krav og forventninger.

 

Målinger under 60  = lavt/veldig lavt. Målinger fra 60 – 75  = gjennomsnittlig. Målinger over 75  = høyt/veldig høyt.

– De reisende ved Oslo Lufthavn Gardermoen opplever at flyplassen er moderne, innsjekkingen og sikkerhetskontrollen fungerer godt og at transportmulighetene til flyplassen er meget bra, sier Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Norge.

– Når det er sagt så er brukerne samstemte i sin tilbakemelding om at kvaliteten på for eksempel restauranter og butikker ikke står i samsvar med prisen de betaler, avslutter Høst.

LEAVE A RESPONSE