travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

KJELLER – EN KRIGSSKUEPLASS

Det nærmer seg 9. april, datoen som har brent seg inn i den norske folkesjelen som et mareritt. Tilsynelatende overraskende ble Norge invadert av et nazifisert Tyskland. Overmakten var stor, forberedelsene dårlige, men tross det ble Norge forsvart i 2 måneder. Mye lengre enn de øvrige europeiske land på kontinentet.

På Kjeller flyplass hadde derimot forberedelsene pågått lenge. Det var en økende bevisthet om at luftmakt var viktig. I 1937/38 anskaffet Hærens flyvåpen nye kampfly av typen Gloster Gladiator. Et raskt fly med lukket cockpit og gode manøvringsegenskaper, et markant fremskritt i forhold til de aldrende Fokker CV, som flyvåpenet hadde mange av. Men det var et generasjonskifte for kampfly på slutten av tredvetallet. Stormaktene satset på «all metal» monoplanfly som var enda raskere og med mer kampkraft, som Spitfire og Messerschmitt. Men de var ikke lett å få tak i. Det endte med at Hærens flyvåpen inngikk avtale om kjøp av Curtiss Hawk, et «state of art» kampfly fra USA. Disse var under montering på Kjeller den skjebnesvangre dagen. Det ble også kjøpt nye italienske bombefly av typen Caproni Ca. 310. De operative avdelingene, som Jagevingen, Bombevingen og Speidevingen fikk ny hangar på Kjeller, den såkalte Reistad-hangaren.

Tidlig i 1940 var kampflyene på Kjeller deployert. Gloster Gladiatorene til Fornebu og Caproniene til Sola. Igjen på Kjeller var flyene til Flyskolen og Speidevingen, Tiger Moth og noen Fokker CV. Kjeller ble også brukt som sivil Lufthavn av Lufthansa.

Morgenen 9. april 1940 tar 7 Gloster Gladitorer av fra Fornebu for å møte den første bølgen av tyske fly. Luftkampene foregår over Nesoddlandet og 4 tyske fly blir skutt ned. Ytterligere et fly blir skutt ned av luftvernet på Fornebu. Tyskerne er overrasket, de trodde de kom som befriere. Overmakten blir fort for stor og de norske flyene trekker seg tilbake, men har oppnådd å forsinke den tyske invasjonen. Et viktig bidrag til at konge, Regjering og gullbeholdningen til Norges Bank sikres før tyskerne okkuperer Oslo. På Sola blir Caproniene bombet av tyske fly. Et fly kommer seg unna.

Fagerborg Hotel i Lillestrøm var overnattingsted for de tyske Lufthansapilotene som fløy på Kjeller. Til frokost 9. april 1940 stiller samtlige i Luftwaffe-uniformer. På Lillestrøm stasjon har toget med Konge og regjering stoppet pga. av luftangrep. Fra stasjonen ser Kongen Kjeller flyplass bli bombet av tyske fly. Men flyene møter kraftig luftvern. Et fly prøver å lande, men må avbryte. Bombingen har likevel resultert i ødelagte hangarer og fly.

Med stor innsats greier Ole Reistad natten til 9.april å evakuere Speidevingen sine fly. Flyskolens fly blir også evakuert. De gjenværende norske flyene forflytter seg nordover. En av de provisoriske flyplassene blir Vangsmjøsa hvor bl.a. Capronien og Gloster Gladiator 423 møter sitt endelikt.

De norske flyene får etterhvert forsterkninger fra det engelske flyvåpen, RAF, som også er oppsatt med Gloster Gladiator. Totalt skyter flytypen ned 40 tyske fly før Norge kapitulerer 10. juni 1940. Selv om krigshandlingene i Norge opphørte, fortsatte flyvåpenet sin krigsinsats på alliert side. Ny flyskole ble bygget i Canada, Little Norway, og det ble etablert norske flyskvadroner i England. I alt 5 skvadroner, underlagt RAF, som gjorde en viktig krigsinnsats. En innsats som ble kronet med seier og et fritt Norge 8. mai 1945.

På Kjeller kan du idag oppleve flyene fra før og under krigen i luften og på bakken. Særlig den årlige Flydagen tiltrekker et stort publikum. Les mer på www.kjeller1912.no

Foto. Klipp fra filmen Alliert og Alene. Ekkofilm.

LEAVE A RESPONSE