travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

IGJEN NORSK

En investorgruppe som består av Torghatten, Fjord1 og Nordland Fylkeskommune, kjøper til sammen 80 prosent av aksjene i Widerøes Flyveselskap AS. SAS beholder de siste 20 prosentene. Største eier i Widerøe blir Torghatten ASA.

haleDe tre nye eierne signerte i dag en avtale om å kjøpe 80 prosent av Widerøe, med en opsjon på overtakelse av de resterende 20 % i løpet av 2016. Aksjene skal overdras senets innen september i år. Som en del av transaksjonsavtalen selger også SAS sju Dash8- Q400 til Widerøe, som selskapet i dag leaser fra SAS.

Ansatte i Widerøe vil få muligheten til å kjøpe en betydelig del av aksjene i selskapet.

Denne eierkonstellasjonen med Torghatten i førersetet er en langsiktig og bra løsning for Widerøe, sier administrerende direktør Lars Kobberstad i Widerøe. – Dette er nasjonale aktører med lang erfaring i å bygge infrastruktur og tilby transport i Norge, og dette er eiere som vet hvor viktig det er å tilby kvalitet og forutsigbarhet i tjenestene sine. – Med flere eiere sikres også en finansiell soliditet i eierskapet av Widerøe, sier Kobberstad.

Transaksjonen er underlagt vanlige vilkår, inkludert godkjennelse fra norske konkurransemyndigheter, og forventes sluttført i september 2013.

– At også SAS er med som minoritetseier sikrer en myk overgang i driften av Widerøe, forteller Lars Kobberstad. I tillegg fortsetter samarbeidet med SAS som sikrer at vi også i framtiden kan tilby et godt reiseprodukt med gjennomgående billetter og bagasje fra alle våre stasjoner i Norge til neste alle steder i verden gjennom SAS og Star Alliance, sier Kobberstad.

LEAVE A RESPONSE