travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

I 100 PÅ KJELLER

21. september er det 100 år siden det første norske militærfly fløy i Norge, og det skjedde på Kjeller. 19. september markeres dette med fotografering på flystripa fra kl. 17.00. Bildet viser hvordan det så ut i fjor – under feringen av 99 årsdagen.

I juli 1912, startet Norsk Luftseiladsforening en landsinnsamling med formål og skaffe fly til forsvaret av Norge. Resultatet ble 3 nye fly til Hæren. Flyene, av typen Maurice Farmann MF7, ble stasjonert på Kjeller og fløy første gang 21.september 1912.  I de påfølgende år fulgte Regjeringen opp, og det ble etablert en egen norsk flyfabrikk på Kjeller i regi av Hæren, i hovedsak for forsvaret, men også Widerøe flyselskap kjøpte fly på Kjeller.

Flyfabrikken

De første – og antagelig noe ustøe – ferdene foregikk med den franske flytypen Maurice Farman Longhorn, en stor dobbeltdekker med skyvende propell drevet av en Renault V12-motor. Daværende Hærens Flyvevesen sikret seg lisensrettigheter for egenproduksjon, først i trikkestallene på Sagene i Oslo, senere på Kjeller flyplass.

I perioden 1921 -40 ble det samlet produsert 110 fly av typene Kaje, Tiger Moth og Fokker CV på flyfabrikken. På slutten av 30-tallet startet en storstilt satsing på lisensproduksjon av nye moderne jagerfly som amerikanske Curtiss Hawk. Totalt ble det bygget over 160 fly på Kjeller. Etter krigen kom nye flytyper inn og Kjeller ble hovedverksted for Luftforsvarets fly, som med jevne mellomrom måtte innom for hovedservice og større reparasjoner.

Du kan lese mer om flyproduksjonen på Kjeller her: flyfabrikken.no

LEAVE A RESPONSE