travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

HVEM REISER MED DEG?

I en ny rapport utarbeidet av Amadeus kartlegges skandinaviske reisendes behov og vaner. Rapporten har til hensikt til å gi reisebyråer, både tradisjonelle og på nettet, innsikt i ulike kundesegmenter for å bli mer konkurransedyktige.

[cleeng_content id=»299680979″ description=»For å lese mer må du betale en liten leseravgift» price=»0.99″]Rapporten ”Hvem reiser med deg?” fra Amadeus kartlegger skandinaviske reisendes behov – hva som inspirerer dem, hvordan de søker etter informasjon og hvordan de reiser. Med denne kunnskapen kan reisebyråer, uansett kanal, lettere tilpasse sine tjenester og virksomheter for å tiltrekke seg nye reisende og samtidig styrke relasjonene til sine eksisterende kunder.

– Dagens reisende booker i stadig større utstrekning sine reiser på Internett. Utfordringen for de fleste tradisjonelle reisebyråer er derfor å gjenskape det fysiske møtet med kunden på nettet. Det krever spesifikk kunnskap om de ulike kundesegmentenes behov, akkurat som for alle suksessfulle e-handelsbedrifter. Men rapporten henvender seg i like stor grad til helt Internett-baserte aktører, sier Jesper Söderström, administrerede direktør i Amadeus Scandinavia.

Amadeus deler de reisende i de fem kundesegmentene Digital Natives, Young Adults, Family Travellers, Empty Nesters og Golden Oldies (se figuren under). Hvert segment representerer ulike muligheter og utfordringer for reisebedriftene. Gjennom generaliserende konklusjoner gis det et bilde av hvordan vi reiser i dag og hvordan utviklingen kan skape muligheter for alle aktører i bransjen.

Resultatene viser at Family Travellers utgjør den største kundegruppen målt i volum og står for en tredjedel av alle flybestillingene i Skandinavia. Likevel er det Golden Oldies som reiser oftest hvis man bare ser på flyreiser. Regner man med både fly og tog, reiser Digital Natives og Young Adults mest. Bortsett fra Empty Nesters bruker Golden Oldies dessuten flest penger på reiser. Til sammen står altså de eldste kundesegmentene for mer enn halvparten av det som brukes totalt på reiser.

Ifølge rapporten finnes det største totale potensialet blant Digital Natives. 65 prosent av flybookingene blant disse gjøres ikke via reisebyråer eller charterselskap, men ofte booker de bare ett flysete. For et reisebyrå har imidlertid Young Adults det største realistiske potensialet. En tredjedel av de flybookingene hos denne kundegruppen, som ikke foretas via et reisebyrå eller et charterselskap, er bookinger med flyreise og overnatting kjøpt separat. Denne typen reiser skulle potensielt kunne bookes som en pakke via et reisebyrå.

 

Segment Kort beskrivelse
Digital Natives Unge forbrukere mellom 18 og 24 år som er vokst opp i den digitale tidsalderen. Kundegruppen har et sterkt ønske om å reise og oppdage verden, og til forskjell fra tidligere generasjoner gjør de det i større grad, takket være lave flybillettpriser. Internett er den fremste bookingkanalen.
Young Adults Reisende mellom 25 og 44 år uten barn. De har lite fritid, noe som gjør reisingen deres begrenset til ferieperioder og helger, men de har likevel råd til å reise på nesten like mange ferier som de yngre reisende. Segmentet booker som oftest via flyselskapets nettside eller via Internett-reisebyråer.
Family Travellers Mennesker mellom 18 og 64 år med minst ett hjemmeboende barn. De har veldig spesifikke krav om når og hvor reisene legges, noe som styrer informasjonssøkning og reiseplanlegging. Halvparten av alle reisene gjøres innenfor Europa, og de booker ofte via charterselskaper samt med varemerker de kjenner til.
Empty Nesters Mennesker mellom 45 og 64 uten barn eller med utflyttede barn. De har god økonomi, en nyvunnet fleksibilitet og de er mer aktive enn yngre generasjoner med et sterkt behov for reiser. De reiser gjerne på sol- og weekendturer som de booker enten via flyselskaper, charterselskaper eller tradisjonelle reisebyråer.
Golden Oldies Pensjonister med tid til å reise og fleksibilitet rundt dato. De er aktive og verdsetter opplevelsesreiser som f.eks. tema-, cruise- og golfreiser. De reiser ofte til Sør-Europa, men også til mer eventyrlige destinasjoner forekommer. De er til en viss grad tvilende til å kjøpe på Internett, men Golden Oldies ser gjerne på reiser på nettet som inspirasjon. De booker gjerne via reisebyråer.

[/cleeng_content]

LEAVE A RESPONSE