travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Klassifisering

HOTELLSTJERNENE FYLLER 5 ÅR.

7.mars 2012 er det 5 år siden de første stjerneskiltet ble hengt opp på et norsk hotell, nemlig Selbusjøen Hotell & Gjestegård. 2012 blir sannsynligvis også året Norge får et offisielt stjernemerkingssystem.

Flyplasshotellet Rygge vest har hatt god nytte av klassifiseringen.

– Det har vært 5 turbulente år,  sier Tore Blikom,  daglig leder i Norsk Hotellklassifisering. Fra en svært positiv oppstart i 2007 har arbeidet med stjernemerkingen vært preget av mange motbakker og motkrefter. Av de 80 hoteller som inngikk avtale i 2007 står vel 20 tilbake.  Spesielt vanskelig ble det etter at Næringsdepartementet i 2008 bevilget midler til utvikling av et alternativt system. Bl.a. anbefalte NHO Reiseliv sine medlemmer om å avvente klassifisering til det nye systemet forelå.

Men 20 hoteller har altså funnet klassifiseringen så nyttig at de fortsatt er med. Bl.a. uttaler tidligere leder i Marché,  Mats G. Johansson: ” i tillegg fungerer stjernene i salg og markedsføringen mot utlandet. Flyplasshotellet på Rygge Vest har hatt stor suksess med stjerner siden 2007 da det ble klassifisert”.  De andre klassifiserte hotellene melder om det samme.

– Etter 4 år, og mye frem og tilbake, har Næringsdepartementet valgt å sette ut sitt system til en underliggende etat, Norsk Akkreditering. Systemet som er utviklet av Det norske Veritas i regi av NHO Reiseliv er møtt med stor skepsis, bl.a. fordi en frykter det er for komplisert, omfattende og kostnadskrevende. Ventet lansering er våren 2012.

Norsk Hotellklassifisering vil opprettholde sitt tilbud inntil det nye systemet er på plass og håper å stå modell for en løsning som er basert på enkelhet, egenrapportering og stikkprøvekontroll. – Vi mener enkelhet er en forutsetning, slik at ordningen ikke legger nye sten til byrden i form av ekstraarbeide og store kostnader for en allerede prøvet næring, sier Tore Blikom.

Kilde: Travel News

LEAVE A RESPONSE