travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

HISTORISK FLYDAG

eskil-f-16For 27. gang på rad er det årlig flydag på Kjeller flyplass ved Lillestrøm. På lørdag 30. mai er det oppvarmingsshow i luften fra kl. 16-20. På søndag 31. mai er det flyoppvisning fra kl. 12-17. Begge dager er det gratis parkering og inngang!

Søndag kl. 12 er det offisiell åpning av plasskommandant FLO Kjeller, Brigader Diederik Kolff som markerer 75 år siden okkupasjonen i 1940 og 70 år siden frigjøringen 8.mai 1945.

Kjeller flyplass er en av verdens eldste operative flyplasser og Norges eldste. Det startet i 1912 og flyplassen utviklet seg til å bli Norges viktigste militære flyplass før 2. verdenskrig med flyfabrikk, flyskole og stående flybataljoner. På tredvetallet var det nærmere 50 fly på Kjeller. Etter krigen ble Kjeller hovedverksted for forsvarets fly, en rolle den har hatt helt frem til i dag med bl.a. hovedvedlikehold av jagerflyet F-16. Kjeller har idag også nordens største samling av flygende veteranfly som opereres fra den sivile del av flyplassen.

Ufint herrefolk.

Kjeller flyplass ble okkupert av tyske tropper 10. april 1940 etter at tyskerne hadde truet med å bombe Lillestrøm hvis flyplassen ikke ble overgitt. Dagen før, 9. april, ble flyplassen forsvart med geværer og mitraljøser og de tyske flyene som angrep måtte returnere.

Straks etter overtakelsen gravde tyskerne en stor grop på 50*50 m hvor alt norsk gjenværende materiell; dokumenter, tegninger og fly ble dumpet og tildekket. Nylig ble deler av denne gropen gravd opp og en fant viktig historisk dokumentasjon fra tiden før 2. verdenskrig. Det arbeides nå med å få gravd opp hele gropen for å få tilgang til førstehåndsinformasjon fra denne tiden.

Spennende flyprogram

Høydepunktene i  programmet for 31. mai er mange : Fallskjermhopping og oppvisninger med Kjellers egne unike veteranfly fra 30-tallet og oppover. Rundflyging med DC-3 og helikopter, stands og utstillinger for store og små flyentusiaster.

I år er Luftforsvaret og AIM Norway tilbake med F-16 oppvisning og Super-Hercules C-130J. Nytt av året er også at en russisk jetjager MIG-15 flyr første oppvisning i Norge. Biltema stiller med North American P-51D Mustang for første gang.

Sett av denne dagen til å bli bedre kjent med vår flyhistorie.

LEAVE A RESPONSE