travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Event

HAR DU BILDILLA?

Hvem er raskest - F5 eller Lamborghini Diablo?

Automessen arrangeres fra 8. – 11. februar på Lillestrøm for 12. gang og er bransjens viktigste møtested. Siste utstilling ble avholdt i 2009 hvor det var over 12.000 besøkende, 142 utstillere og 11.500 kvm stort utstillingsområde.

Hvem besøker messen
Undersøkelser fra tidligere utstillinger viser at mange besøkende til Automessen har fulgt oss gjennom flere år. Den typiske messedeltageren kan beskrives som beslutningstagere i våre kjerneområder slik som bilverksteder, bilforhandlere, rekvisitaforretninger, lakkeringsverksteder og bilgummiverksteder.

Kompetanseheving/utdanning
ABL som organisasjon ønsker igjennom sitt seminarprogram knyttet til Automessen 2012 å skape en fora for hele den norske bilbransje. Seminarene presenterer premissgivere til lovgivningen. Spesielt kompetanseheving/utdanning innen bilbransjen er et av temaene som vil stå sentralt på utstillingen.

Automessen 2012 vil også sette fokus på miljø rettede tiltak for bransjen, og da spesielt på oppvarming, avfallhåndtering. Av andre miljøtiltak kan nevnes forskrifter for bilvask og kjemi etc.

Bransjens møteplass
Utstillingen er først og fremst en sosial og hyggelig møteplass hvor det utveksles erfaringer, markedstrender, ny teknologi, lønnsomhet, og mange faglige og uformelle samtaler. Nye kontakter knyttes, som igjen skaper ny business.

LEAVE A RESPONSE