travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Reise

HANEN VISER VEI

Du har kanskje sett dem – de brune hanesymbolene på veiskilt rundt om i landet? Det kommer stadig flere av dem, og dette skiltsymbolet er det nyttig å kjenne til når du er på bil- eller sykkelferie i Norge.

[cleeng_content id=»963445671″ description=»For å lese mer, må du betale en liten leseravgift.» price=»0.99″]Symbolet heter ”gardsmat/bygdeturisme” og viser vei til spesielle opplevelser det er verdt å stoppe for. Her kan du finne matservering, gardsmatutsalg, overnatting eller aktiviteter av ulike slag. Ofte kombineres hanesymbolet med andre symboler som forteller nærmere hva tilbudet er.

– Dette er et viktig og nyttig skiltsymbol, sier daglig leder i HANEN Bernt Bucher Johannessen. HANEN er næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Det første skiltet kom på plass sommeren 2005, og det er HANEN som har ansvaret for å godkjenne de som skal få lov til å benytte dette spesielle skiltsymbolet. Mange søker om å få benytte haneskiltet. Det forstår vi godt, for symbolet legges merke til og gir god og nyttig informasjon til de veifarende, sier Bernt Bucher Johannessen.

– Det er viktig å finne raskt og enkelt frem til de spesielle opplevelsene, understreker markeds- og mediesjef i HANEN Ole Jonny Trangsrud. Dessuten er det med på å øke trafikksikkerheten. Dersom man må stoppe, spørre om veien og kanskje snu, kan dette lett føre til farlige situasjoner i trafikken. Det er også irriterende å reise forbi spennende og gode opplevelser i Ferie-Norge uten å være klar over dem. Derfor er dette skiltsymbolet viktig å kjenne til. Det er 153 virksomheter rundt om i hele landet som er godkjent for å kunne bruke hanesymbolet i dag, forteller Trangsrud.[/cleeng_content]

LEAVE A RESPONSE