travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

GOLF ER SUNT

Helseverdien av at nordmenn spiller golf er 190 milliarder kroner, anslår idrettsforsker.

– Golf er den tredje største idretten i Norge etter fotball og ski, og som sportsgren står golfen for et svært viktig bidrag til folkehelsen, sier Jan Ove Tangen, professor ved Institutt for idretts- og friluftslivsfag på Høgskolen i Telemark.

Han har beregnet helsegevinsten av at snaut 125 000 nordmenn spiller golf. I høst sluttfører han et større utredningsprosjekt om temaet og leverer snart rapporten Golfens helseregnskap.

– Selve tallene hviler på noen viktige forutsetninger og må leses med forsiktighet, men jeg har tatt utgangspunkt i Helsedirektoratets egne anslag for helseeffekter ved at et menneske går fra å være fysisk inaktiv til å være fysisk aktiv. Gevinsten består av komponenter som redusert sykdom, bedret livskvalitet, økt levealder, produksjonsgevinster og lavere behandlings- og medisinkostnader.

En halv time daglig fysisk aktivitet på moderat intensitetsnivå antas å være helsebringende. Med to nihulls golfrunder i uken har man vært aktiv på tilstrekkelig intensitetsnivå slik at det har en helseeffekt, ifølge Tangen.

Økt livslengde

– Det må tas noen forbehold, som for eksempel i hvor mange år man er aktiv og hva man ville gjort for å holde seg i form istedenfor å spille golf. Men etter min mening er 190 milliarder en sannsynlig helsegevinst.

At sporten kan utøves av mennesker i alle aldre gjør den særlig viktig for folkehelsen, mener Tangen. Mange norske golfspillere tilhører gruppen godt voksne og pensjonister. Gjennomsnittsalderen er rundt 40 år.

– For svært mange andre idretter er frafallet stort og tilbudene dårlige når ungdomsårene er over. Slik er det ikke med golf. Hvis du midt i livet går fra en fysisk passiv tilværelse til å bli en moderat aktiv golfspiller resten av livet, vil du statistisk sett forlenge livet med et par år, sier Tangen.

Derfor mener han også at økt rekruttering til golfsporten vil være et viktig bidrag til folkehelsen.

– Vi har kapasitet til 200 000 aktive spillere i Norge. Hvis man klarte å rekruttere de siste 75 000, øker den potensielle samfunnsøkonomiske verdien med ytterligere 120 milliarder kroner.

Lokal fordeling

Det er uvanlig at samfunnsverdien av en idrett forsøkes målt på denne måten.

– Vi er svært glade for at Tangen har grepet fatt i dette, slik at golfens helsemessige betydning blir mer kjent. Rapporten stiller golfen i et nytt lys, noe som kan gi bedre beslutningsgrunnlag når midler til folkehelse og idrettslig aktivitet fordeles, spesielt på kommunalt og fylkeskommunalt plan, sier Geir Ove Berg, generalsekretær i Norges Golfforbund.

De fleste kommuner har nå egne idrettsråd, som blant annet fordeler tilskudd til lokale aktiviteter.

– Det er viktig for oss at både det offentlige og idrettens egne organer blir tilstrekkelig kjent med de lokale golfklubbenes betydning i nærmiljøet, sier Berg.

Golfforbundet har nå 184 medlemsklubber som til sammen disponerer 173 golfbaner i Norge.

LEAVE A RESPONSE