travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

GOD TRO PÅ SOMMERSESONGEN

Bygdeturismen har spesielt stor tro på sommersesongen i år. Hele 84% av bedriftene i en nylig gjennomført undersøkelse blant bygdeturisme- og gardsmattilbydere her i landet, tror at sommeren 2011 blir som i 2010 eller bedre. Samtidig er nesten 2/3 av bedriftene ganske eller svært optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet, mens vel 30% er ”midt på treet”. Denne medlemsundersøkelsen viser at det er stor optimisme blant medlemmene i HANEN – interesseorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge. Datainnsamlingen ble avsluttet 22. juni, 187 bedrifter svarte og undersøkelsen fikk en svarprosent på 46.

–       Dette er meget hyggelige tall, sier styreleder i HANEN Jan Tjosås. Samtidig må vi huske på at en rekke av våre medlemmer har hovedsesongen på høsten og frem mot jul. Det gjelder særlig matprodusentene. Men sommersesongen er meget viktig for alle som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering og aktiviteter/opplevelser. At 84% av de som svarte, tror på en like god eller bedre sommer i år sammenlignet med i fjor, viser at det er stor tro på at dette blir en god sommersesong for de fleste av våre medlemmer. De samme undersøkelsene i 2009 og 2010, viste tilsvarende forventninger på henholdsvis 75% og 78%, så troen på en god sommersesong, er spesielt god i år. Det er selvsagt stor usikkerhet knyttet til hvordan resultatene til slutt blir for denne sommeren, men så langt ser det altså meget lyst ut hos de fleste, sier Jan Tjosås.

–       Når det gjelder utviklingen til nå i 2011, viser undersøkelsen også der gode tall for de fleste, understreker markeds- og mediesjef i HANEN Ole Jonny Trangsrud. Vel ¾ av de som svarte på undersøkelsen vår, sier at 2011 så langt er som i fjor eller bedre. Blant de som svarte på undersøkelsen, var det bare 3% som sa at 2011 så langt har vært mye dårligere enn i fjor, mens 16% svarte litt dårligere. Situasjonen er selvsagt vanskelig for enkelte av våre medlemmer, men det generelle inntrykket er at man ikke har noen krise blant bygdeturisme- og gardsmatbedriftene. På spørsmål om hele 2010 sammenlignet med 2009, får vi også gode tall. 55% av de som svarte, hadde et 2010 som var litt eller mye bedre enn 2009, og vel ¼ sier at 2010 var omtrent som 2009. Totalt svarte 82%  at 2010 var som 2009 eller bedre, mens det tilsvarende tallet for ett år siden var 79%. Dette er meget gode tall for utviklingen innen bygdeturisme og gardsmat, sier Trangsrud.

–       Til slutt vil jeg trekke frem at optimismen råder blant bedriftene innen bygdeturisme og gardsmat her i landet også når det gjelder fremtiden, sier Trangsrud. Nesten 2/3 av de som svarte på undersøkelsen, er svært eller ganske optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet. Samtidig er vel 30% ”midt på treet”. Bare vel 3% av de som svarte, er pessimistiske. Vi er bare i innledningen av en spennende sommersesong, men det er ingen tvil om at optimismen råder innen bygdeturisme og gardsmat her i landet, avslutter Ole Jonny Trangsrud.

 

LEAVE A RESPONSE