travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

GOD SOMMER FOR HANEN

I en nylig gjennomført undersøkelse blant bygdeturisme- og gardsmattilbydere her i landet, svart hele 86% av bedriftene at sommeren 2014 var som i 2013 eller bedre. Og 3/4 av bedriftene er ganske eller svært optimistiske når det gjelder fremtiden for deres egen virksomhet. Den store optimismen blant medlemmene i HANEN – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge – har vi sett i alle tilsvarende undersøkelser de siste årene. Denne undersøkelsen ble gjort i september 2014, og datainnsamlingen ble avsluttet 27. september. Undersøkelsen fikk en svarprosent på hele 48.

 

Store forventninger til sommeren 2014 ble mer enn innfridd

Før sommersesongen forventet 47% at sommeren 2014 ville bli litt eller mye bedre enn i 2013. Undersøkelsen nå etter sesongen, viser at forventningene ble kraftig overgått! Nå svarte nesten 57% at sommeren 2014 har vært litt eller mye bedre enn sommeren 2013. For nesten 30% av de som svarte, var sommeren 2014 omtrent som i 2013. Slår vi sammen tallene etter sommersesongen 2014, sier 86% av de som svarte at sommeren 2014 ble som sommeren 2013 eller bedre. For ett år siden (etter sommeren 2013) var det 88% som sa dette. Dette er meget sterke tall – og det er nesten naturstridig at det skal være denne økningen år etter år!

 

Optimisme er stor og stabil innen bygdeturisme og gardsmat i Norge

Undersøkelsen etter sommeren 2014 viser at nesten 22% er svært optimistiske når det gjelder fremtiden for egen virksomhet. For ett år siden var det 19% og for to år siden vel 15% som svarte dette. Vel 52% er ganske optimistiske nå etter sommeren 2014. Derved er nesten 3/4 av de som svarte, ganske eller svært optimistiske. Dette er ganske nøyaktig den samme andelen som for ett år siden. Optimismen er altså fortsatt høy blant de som svarte.

Når vi legger til de nesten 25% ( for ett år siden vel 23%) som svarte at de er ”midt på treet”, får vi at 99% er ”midt på treet” eller mer optimistiske. Dette er ganske likt tallet fra undersøkelsen for ett år siden (nesten 98%). Dette viser at optimismen er stor og stabil når det gjelder fremtiden for egen bedrift.

 

  • – Også i år får vi svært gode tall etter sommersesongen, sier Bernt Bucher Johannessen som er daglig leder i HANEN. Sommersesongen er viktig for mange av våre medlemmer. Samtidig må vi huske på at en god del av våre medlemmer har hovedsesongen nå på høsten og frem mot jul. Særlig gjelder dette matprodusentene og de som har tilbud til kurs- og møtemarkedet. Men for alle som tilbyr bygdeturisme med overnatting, servering og aktiviteter/opplevelser, er sommeren viktig. Selvfølgelig har denne fine sommeren også vært krevende for enkelte av HANENs medlemmer. Fint vær gir ikke nødvendigvis stor omsetning for alle. Men totalt sett viser undersøkelsen at det har gått ganske så bra for de fleste av HANENs medlemmer, sier Bucher Johannessen.

 

  • – Også om vi ser på 2014 samlet frem til nå, viser undersøkelsen hyggelige tall, sier markeds- og mediesjef i HANEN Ole Jonny Trangsrud. Vel 56% sier at 2014 så langt har vært litt eller mye bedre enn samme perioden i fjor. Tar vi med de som svarte ”omtrent som i fjor” når det gjelder hittil i 2014, er vi på vel 85%. Dette viser at vi har en meget god utvikling fra år til år blant medlemmene i HANEN, avslutter Trangsrud

LEAVE A RESPONSE