travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

FRIHETENS FORMER

Etter et fantastisk 2022 med besøkstall på over 1,5 millioner er MUNCH klare til å lansere programmet for 2023. Det blir et begivenhetsrikt år med en rekke høydepunkter for et stort og bredt publikum.  

Utstillingen Frihetens former åpner året, med en bred presentasjon av abstrakt ekspresjonisme med internasjonale stjerner som Jackson Pollock, Mark Rothko, Jean Dubuffet, Joan Mitchell og Lee Krasner. Utstillingen trekker linjer mellom et Europa i krigens etterdønninger, og USAs fremvoksende og innflytelsesrike kunstscene i samme periode. Store bildeflater, en impulsiv tilnærming til lerretet og en ny definisjon av frihet. En historie om etterkrigstid og transatlantisk felleskap. Utstillingen Frihetens former inviterer publikum til å la seg rive med. 

Publikum kan også glede seg til den første omfattende presentasjonen noen gang vist i Norge av den anerkjente kunstneren Alice Neel.

Forferdelige krigserfaringer, Holocaust og atombombens ødeleggelser preget folk på begge sider av Atlanteren i ettertidskrigen. Utstillingen Frihetens former gir mulighet for å trekke linjer mellom et Europa i krigens etterdønninger, og USAs fremvoksende og innflytelsesrike kunstscene i samme periode. 

Kunstnerne utvikler nye teknikker, og flere setter selve den skapende handlingen i fokus. Hos noen dryppes og sprutes malingen på lerretet, mens andre utforsker hvordan en kan bløtlegge med farge, bruke ild eller la malingen renne. Fingre, pinner og lerreter som ligger flatt på gulvet er blant tilgangene som utforskes. Selv om bildene er abstrakte, har flere av kunstverkene bakgrunn i konkrete opplevelser. Verden er ikke lenger den samme som den en gang var. Resultatet er en kunstretning der abstrakte former, nye metoder og en ny frihetsfølelse står i fokus, både i Europa og i USA. Opplev verk fra verdenskjente kunstnere som Jackson Pollock, Mark Rothko, Jean Dubuffet, Joan Mitchell og Hellen Frankenthaler. 

Foto: Robert Bayer

LEAVE A RESPONSE