travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser Reise

FREDNING TIL BESVÆR

Med sine levende veteranfly er Kjeller flyplass en godt besøkt attraksjon på Romerike. På den årlige flydagen møtes rundt 15.000 flyinteresserte for å se gamle og nye fly i luften. Sist år ble dagen toppet med besøk av Forsvarets nye F-35 kampfly.

Innen 2023 skal Kjeller avvikles som militær flybase når kampflyet F-16 fases ut. Flyplassen åpnes da for nye bruksområder, men Stortinget har vært klar på at Kjeller flyhistoriske betydning skal ivaretas. I samarbeid med Skedsmo kommune har Kjeller flyhistoriske kulturpark utarbeidet en konseptstudie for etablering av et Luftfartøyvernsenter på Kjeller, se www.kjeller1912.no

Stort potensiale

Et Luftfartøyvernsenter vil kreve ca. 10 % av dagens areal på Kjeller, inkludert rullebane. Det muliggjør ivaretakelse av Kjellers historie som Norges første flyplass kombinert med byutvikling for Lillestrøm. Et Luftfartøyvernsenter vil være unikt i Norden og bli en stor attraksjon i Lillestrøm kommune med et årlig besøk på vel 130.000, antyder konsepstudien. Flertallet i det nyvalgte kommunestyret i Lillestrøm har uttrykt støtte til et Luftfartøyvernsenter med rullebane. Så alt ligger nå til rette for videreutvikling av Kjeller flyplass som et senter for historiske flyvende fly. I dag har mellom 20 og 30 historiske fly tilhold på Kjeller hvor mange av flytypene opprinnelig ble produsert eller vedlikeholdt på Flyfabrikken på Kjeller.

Vern gjennom bruk.

Forslagene i konseptstudien baserer seg på gjenbruk av eksisterende rullebane og bygninger på Kjeller. Riksantikvaren har startet en fredningssak for Kjeller flyplass som innebærer såvel bygninger som en del av området, ca. 40 % av arealet. I konseptstudien vil hovedtyngden av Luftfartøyvernsenteret ligge i det fredede området og Riksantikvaren har eksplisitt uttrykt av fredningen ikke vil være til hinder for videre veteranflyvirksomhet.

Reven i hønsegården

i 2016 ble deler av Kjeller flyplass solgt av AIM Norway til utbyggeren Aspelin Ramm. AIM Norway var eid av Forsvarsdepartementet(FD) og salget var basert på en «sale and lease back» – avtale. Forsvaret skal bruke området frem til 2023 og leieprisen for avtaleperioden utgjør stort sett den avtalte salgssum. Så i prinsippet har FD gitt bort eiendommen til Aspelin Ramm. Salget skjedde ikke i en åpen budrunde og er senere kritisert.

I 2019 la Riksantikvaren frem et forslag om fredning av Kjeller flyplass inkludert det området Aspelin Ramm har kjøpt. Fredningsforslaget innebærer at Aspelin Ramm vil få redusert sine utbyggingsmuligheter og selskapet arbeider nå aktivt i mot fredningsforslaget. Senest har de fremmet forslag om å rive mange av de bygningene Riksantikvaren foreslår vernet.

Riksantikvarens begrunnelse for fredningen er: – Kjeller flyplass utgjør et verdifullt kulturmiljø, som viser viktig samferdsels-, teknologi-, sikkerhetspolitisk- og militærhistorie. Ved Kjeller flyplass kan en følge utviklingen fra de første flyforsøkene, gjennom alle tekniske, politiske og organisatoriske endringer i norsk militær flygning fra 1912, til dagens høyteknologiske virksomhet.

Kjeller flyplass er en viktig del av Norges samferdsels- og forsvarshistorie.

Det er altså dette kulturmiljøet Aspelin Ramm nå ønsker å rasere og her er det ingen tvil om at FD har sluppet reven inn i hønsegården. Den øvrige del av Kjeller skal selges av Forsvarsbygg, som heller ikke er særlig begeistret for Riksantikvarens fredningsforslag. Så de har nok funnet en god sengekamerat i Aspelin Ramm.

Videre framdrift.

Det er Lillestrøm kommune som er reguleringsmyndighet for Kjeller flyplass. Lillestrøms politikere har så langt uttalt at de støtter Riksantikvarens fredningsforslag og ønsker å sikre arealer til et Luftfartøyvernsenter. Dette vil bli utredet og politisk behandlet i 2021. Men her kommer ikke Aspelin Ramm og Forsvarsbygg til å sitte stille.

Fakta om Kjeller flyplass.

Kjeller er en av verdens eldste operative flyplasser.  I dag opereres et 20-talls veteranfly på Kjeller som er det største veteranflymiljøet i Norden. Flyplassen ble etablert i 1912 og huset både flyfabrikk og flyskole frem til 2. verdenskrig. I dag domineres flyplassen av KAMS, en videreføring av AIM Norway, som er hovedverksted for Luftforvarets F-16 jagerfly og Redningshelikoptere.

LEAVE A RESPONSE