travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

FORTSATT NORSKE HOTELLSTJERNER

fruhaugans

Nærings- og handelsdepartementet har kommet frem til at stjernemerkingsordningen Qualitymark Norway, et stjernemerkingssystem for hoteller som ble lansert i 2012, ikke lar seg gjennomføre.

– Det var i utgangspunktet aktører i bransjen selv som ønsket en stjernemerkingsordning, og vi har fulgt opp dette. Vi ser at flere land i Europa gjør det samme, men interessen hos hotellene har gått kraftig ned. Derfor legges ordningen på is, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Næringsdepartementet har brukt vel kr. 10 mill på å utrede og implementere Qualitymark Norway til tross for at det allerede eksisterte en ordning i regi av Norsk Hotellklassifisering, en ordning som ble utviklet i et nært samarbeid med sentrale aktører i næringen i 2006 og implementert i 2007. Norsk Hotellklassifisering har i perioden hatt en god tilslutning, og mange hoteller er svært tilfreds med ordningen.

Når QualityMark Norway nå avvikles har de fleste hotellene valgt å gå over til Norsk Hotellklassifisering. Grunnen er at hotellene opplever at en 3-parts vurdering er nyttig og at gjestevurderingssystemer som TripAdvisor bare er et supplement til stjernene. Klassifisering med stjerner gir et grunnlag for gjestevurderingene, men her hevder de store hotellkjedene at antall stjerner kan de fastsette selv.

Norsk Hotellklassifisering beklager at Næringsdepartementet arbeid med innføring av stjernemerking er lagt på is og tror at et tettere samarbeid med en eksisterende aktør ville gitt et annet resultat. De fleste land i Europa har innført et felles stjernemerkingssystem som skal gi kundene objektiv informasjon om hva de kan forvente som gjest. Det handler om å ta kunden på alvor, samtidig som det gir næringen innflytelse på hvordan den skal oppfattes i markedet. Dette har de tunge aktørene, les hotellkjedene, valgt bort. Faren er at norske hoteller oppfattes som mindre seriøse blant utenlandske gjester og at konkurranseevnen svekkes.

Norsk Hotellklassifisering mener at spesielt de frittstående norske hoteller vil ha nytte av en stjernemerking, da de ikke på samme måte som de store hotellkjedene kan dra nytte av et kjent varemerke. Arbeidet med hotellklassifisering vil derfor fortsettes med full tyngde og målet er en bred tilslutning fra frittstående norske hoteller.

 

LEAVE A RESPONSE