travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Event

FORSKERSTUNT PÅ HURTIGRUTEN

Fredag 24. september kommer en «stand up-forsker» om bord på hvert av de 11 hurtigruteskipene for gi gjestene en populærvitenskapelig innføring i klimaendringer under og etter siste istid.

Forskere fra Norges geologiske undersøkelse (NGU), Høgskolen i Oslo, universitetene i Bergen, Tromsø og Ås, samt Norsk Polarinstitutt, vil fredag 24. september borde hvert sitt hurtigruteskip. Foredragsholderne er knyttet til SciencePub-prosjektet i regi av Det internasjonale polaråret, og det langstrakte ”stuntet” er en del av EU-initiativet ”Researchers’ Night”.

Foredragene, som har tittelen ”Klimavariasjoner før og nå – Hva så?”, vil passe Hurtigrutens gjester godt, som generelt viser stor interesse for kunnskapsformidling og forskning, og temaer som klima, Arktis og polarhistorie. Nettopp polaråret blir et del-tema på foredragene som skal holdes.

LEAVE A RESPONSE