travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Nyheter

FLYSAMLINGEN ÅPNES IGJEN

Flysamlingen på Gardermoen har vært stengt i vel et år, men nå er flokene løst. Forsvarsdepartementet og Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet (SMFØ) har blitt enige om en avtale som overfører driften av Forsvarets flysamling Gardemoen fra stiftelsen til Staten ved Forsvaret.

Forsvarsdepartementet har siden sommeren 2015 gjennomgått driften av Forsvarets flysamling Gardemoen. Gjennomgangen har vist at det har oppstått usikkerhet omkring roller og ansvar knyttet til driften av flysamlingen. Forsvarsdepartementet, og de involverte aktørene, mener at avtalen gir et godt grunnlag for videre drift av flysamlingen.

– Forsvarsdepartementet er svært tilfreds med at vi har kommet frem til en avtale som innebærer at flysamlingen igjen kan åpnes for publikum, og at Forsvaret i fremtiden står for driften. Stiftelsen Militærhistorisk Forum Østlandet har mye av æren for at flysamlingen har blitt en verdsatt og etterspurt attraksjon, sier statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø.

– SMFØ har siden 1993 arbeidet for etablering og senere drift av en tilgjengelig utstilling av historiske fly på Østlandet. Både lokaliseringen av flysamlingen til Kulturparken på Sør-Gardermoen, byggets størrelse, utforming og selve publikumsutstillingen, er noe av det vi har fått til. Målet som ble satt for 25 år siden er ettertrykkelig nådd. At Forsvarsdepartementet nå har valgt å bygge videre på våre arbeider og investeringer til beste for publikum, er vi svært tilfreds med, sier styreleder Gorm Erik Strand i SMFØ.

– Forsvaret er glad for at vi fremover kan ta ansvaret for driften av flysamlingen. Vi vil nå konsentrere oss om det som er sentralt for oss, nemlig en god formidling av det luftforsvarshistoriske, basert på en museumsfaglig plattform. Vi ser fram til å kunne åpne for publikum så snart det er praktisk mulig, sier kommandør Jon Meyer i Forsvarsstaben.

LEAVE A RESPONSE