Opplevelser

FLYGENDE MUSEUM PÅ KJELLER

Veteranflygruppa tilbyr Hvermansen en flytur over Oslo

Veteranflygruppa ved Nedre Romerike Flyklubb har tatt initiativ til «Flygende museum» på Kjeller. Veteranflygruppa opererer i dag 5 veteranfly som er tilgjengelig for offentligheten. Bl.a. en Tiger Moth som er bygget på Kjeller før 2. verdenskrig.

Årlig møter over 15.000 personer opp på Flydagen på Kjeller i mai hvor en viktig del av programmet er oppvisning av veteranflyene. Fast gjest er også Dakota Norway som hører hjemme i Sandefjord.

Kjeller er en naturlig sted for et «Norsk Flygende museum». Her ble de første norske flyvningene fortatt i 1912 og på Kjeller ble det bygget over 160 fly frem til 2. verdenskrig. I følge Svein Frodahl, som er blant initiativtakerne til prosjektet, er det dessuten viktig å formalisere det operative miljøet som utgjør mange ildsjeler på Kjeller og andre flyplasser. Han understreker også at det er viktig med kontinuitet i pilotutdanningen og kompetansen innen teknisk vedlikehold for å kunne ta vare på dette miljøet.

For å få dette til vil det flyvende museum etableres som et suplement til de statiske flysamlingene, som bl.a. finnes på Gardermoen og i Bodø. Kjellers styrke er den sentrale plasseringen i forhold til stor-Oslo med en befolkning på nærmere 2 mill. I dag er det totalt rundt 20 veteranfly lokalt som naturlig kan knyttes til et «Flygende museum». Forbildet er Shuttleworth Collection på Old Warden i England. www.shuttleworth.org

LEAVE A RESPONSE