travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

FLYDAGEN ER 18.JUNI

Den årlige flydagen på Kjeller flyplass arrangeres av Veteranflygruppa i Nedre Romerike flyklubb. I år feires 111 år med kontinerlig drift og flyplassen er blant verdens eldste. Foruten de 30 veteranflyene som har sin base på Kjeller får vi kanskje i år se en F-16 i lufta. Dem er det også mange av på Kjeller i påvente av videresalg.

Kjeller flyplass var den militære hovedflyplass i Norge før krigen. Her var flyfabrikk, flyskole og kampflybase. Etter den tyske invasjonen flyktet mange av flygerne som var utdannet på Kjeller til den norske flyskolen i Little Norway for opptrening og utdanning av nye piloter. Piloter som senere skulle delta i krigen på alliert side i egne norske flyskvadroner og gi et viktig bidrag til Nazi-tysklands kapitulasjon 8. mai 1945.

Kjeller flyplass er et nasjonalt kulturminne med både materielle og immaterielle kulturminner. Det er unikt med en så stor samling av flygende veteranfly og kunnskap om hvordan flyene kan flys og vedlikeholdes. Derfor har Riksantikvaren foreslått fredning av flystripe og bygningsmasse.

Lillestrøm kommune vil også ivareta et aktivt veteranflymiljø på Kjeller og vedtok i 2020 at flyhistorien på Kjeller «skal ivaretas som et levende kulturminne» og videre at det «skal søkes å etablere et luftfartøyvernsenter og flystripe til bruk for veteranfly samtidig som man ivaretar samfunnssikkerhet og folkehelse». 

I år ser arrangøren seg nødt til å forsøke å øke inntektsiden noe ved å ta 100,- i inngangspenger for voksne over 16 år. Det blir også en familiebillett for familier på samme adresse til 200,-. Barn og unge under 16 år kommer fortsatt inn gratis, og parkering er som vanlig gratis på oppmerkede plasser ved KAMS, Trafikkstasjonen, utenfor Kongsberg Defence og  IFE også i år. 

LEAVE A RESPONSE