travelbusiness.no

møter, reiser og opplevelser

Opplevelser

FLYDAG I 101 PÅ KJELLER 1.SEPT

kjellerspitKlokken 10 på søndag åpner portene for flydag på Kjeller. Kjeller flyplass er 101 år, en av verdens eldste operative flyplasser. I år er det fokus på veteranfly. På Kjeller har det vært flyskole og flyfabrikk. Skoleflyene, Tiger Moths, ble bygget på Kjeller, og i dag er det 4 flyvende Tiger Moths på Kjeller. De vil du se i formasjonsflyvning over flyplassen.

Etter krigen ble Flyfabrikken hovedverksted for Luftforsvaret og tok bl.a. hånd om Luftforsvarets Spitfire som ble anskaffet i England under krigen. Siste post på dagen er oppvisning av en Spitfire, riktignok en litt nyere modell enn det Luftforsvaret hadde. Også transportflyet Dakota kommer, og de som har lyst, kan være med på en rundtur over Oslo. Ellers blir det informasjonsboder fra de ulike veteranflymiljøene, bla. prosjektet Gloster Gladiator 423, som arbeider med å gjenoppbygge Gloster Gladiator 423 som forsvarte Fornebu og skjøt ned 2 tyske fly over Oslofjorden 9.april 1940. Flyet skal kunne fly og vil bli stasjonert på Kjeller.

Det er gratis adgang og noen av de største bedriftene i området låner bort parkeringsplassen sin. I 2012 var besøkstallet nærmere 30.000.

Norge har et lite flymiljø, men vi har gode tradisjoner. 7 år etter at brødrene Wright den 14. desember 1903 fløy første gang med et motorisert fly, fløy baron Cederstrøm over Ekebergsletta i Oslo. Drøyt et år senere fløy premierløytnant Dons flyet ”Start” fra Horten via Moss til Øra i Fredrikstad. Samme år kom det første militære flyet til Kjeller, en Farman Longhorn med døpenavnet ”Njål”, og første flyging fra Kjeller det var den 21. september 1912.

flyskolenDu kan gå på flysamlingen på Gardermoen og se fine gamle fly utstilt, men det er bare på Kjeller du kan se dem i luften i sitt rette element. Ta en tur til Kjeller den første søndagen i september.

Les mer om Flyfabrikken på Kjeller: flyfabrikken.no

 

LEAVE A RESPONSE